Alegeți dintre următoarele opțiuni de afișare a punctului de focalizare:

Iluminarea punctului de focalizare

Alegeți dacă punctul de focalizare activ este evidențiat în vizor.

Opțiune

Descriere

[ Auto ]

Punctul de focalizare selectat este evidențiat automat cu roșu după cum este necesar pentru a stabili contrastul cu fundalul.

[ Activat ]

Punctul de focalizare selectat este întotdeauna evidențiat în roșu, indiferent de luminozitatea fundalului. În funcție de luminozitatea fundalului, punctul de focalizare selectat poate fi dificil de văzut.

[ Dezactivat ]

Punctul de focalizare selectat nu este evidențiat.

Mod focalizare manuală

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Punctul de focalizare este afișat tot timpul în modul de focalizare manuală.

[ Dezactivat ]

Punctul de focalizare este afișat numai în timpul selectării punctului de focalizare.

Asistență AF în zonă dinamică

Alegeți dacă atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur sunt afișate în modul AF cu zonă dinamică.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Afișați atât punctul de focalizare selectat, cât și punctele de focalizare din jur.

[ Dezactivat ]

Afișează numai punctul de focalizare selectat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film