Alegeți cât de repede răspunde focalizarea când subiectul părăsește punctul de focalizare sau când ceva trece între subiect și cameră în timpul filmării; opțiunile disponibile variază de la 1 la 7.

  • Alegeți [ 7 (Scăzut) ] pentru a vă menține focalizarea pe subiectul original.

  • Dacă subiectul părăsește zona de focalizare selectată când este selectat [ 1 (Ridicat) ], aparatul foto va răspunde prin deplasarea rapidă a focalizării către un subiect nou din aceeași zonă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film