Alegeți dacă aparatul foto detectează și focalizează pe fețe sau pe fețe și ochi atunci când este selectat [ Zona AF automată ] pentru modul zonă AF.

Opțiune

Descriere

[ Detecția feței și a ochilor activată ]

Dacă aparatul foto detectează un subiect portret în timpul fotografierii live view, se va focaliza automat pe unul sau altul dintre ochii subiectului. În timpul fotografierii cu vizor sau înregistrării filmelor sau dacă ochii nu sunt detectați, camera va focaliza în schimb fața subiectului.

[ Detecția feței activată ]

Când aparatul foto detectează un subiect portret, focalizează automat pe fața subiectului.

[ Dezactivat ]

Detectarea feței și a ochilor este dezactivată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film