Alegeți elementele listate în meniul i afișat când butonul i este apăsat în timpul fotografierii cu vizor. Pentru informații despre personalizarea meniului i , consultați „Personalizarea meniului i : Personalizarea meniului i ” ( Personalizarea meniului i : Personalizarea meniului i ).

Articol

0

J

[ Alegeți zona imaginii ]

Ajustarea setărilor zonei imaginii

8

[ Calitatea imaginii ]

Reglarea calității imaginii

o

[ Dimensiunea imaginii ]

Alegerea unei dimensiuni a imaginii

N

[ Vizualizați informațiile cardului de memorie ]

Vizualizați informațiile cardului de memorie

E

[ Compensarea expunerii ]

Compensarea expunerii

9

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO)

m

[ Balans de alb ]

Obținerea de culori naturale cu diferite surse de lumină (echilibrul de alb)

h

[ Setați Picture Control ]

Procesarea imaginii (Controale imaginii)

p

[ Spațiu de culoare ]

Spațiu de culoare

y

[ D‑Lighting activ ]

D‑Lighting activ

q

[ Expunere lungă NR ]

Expunere lungă NR

r

[ ISO ridicat NR ]

NR ISO ridicat

w

[ Contorizare ]

Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea

c

[ Mod bliț ]

Moduri bliț

Y

[ Compensare bliț ]

Compensarea blițului

g

[ Mod autofocus ]

Modul de focalizare automată

t

[ Mod zonă AF ]

Mod zonă AF

t

[ Bracketing automat ]

Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing)

$

[ Expunere multiplă ]

Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă)

2

[ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

Interval dinamic ridicat (HDR)

7

[ Fotografiere cu temporizator interval ]

Realizarea fotografiilor la un interval stabilit (Fotografiere cu temporizator interval)

8

[ Film time-lapse ]

Crearea unui film din fotografii (film cu interval de timp)

9

[ Fotografiere cu schimbarea focalizării ]

Focalizare variată pe o serie de fotografii (Focus Shift Shooting)

v

[ Vizualizați modul de lansare ]

Vizualizați modul de lansare

w

[ Comenzi personalizate ]

f3: comenzi personalizate

z

[ Mod de întârziere expunere ]

d4: Modul de întârziere a expunerii

Z

[ Conexiune Bluetooth ]

Conexiune Bluetooth

U

[ Conexiune Wi‑Fi ]

Conexiune Wi-Fi

Vizualizați informațiile cardului de memorie

Vizualizați slotul selectat în prezent ca destinație pentru fotografii noi și rolul jucat de card în slotul 2 atunci când sunt introduse două carduri de memorie. Acest element poate fi folosit pentru a vizualiza, dar nu pentru a modifica opțiunea selectată.

Vedeți modul de lansare

Vizualizați modul de lansare curent. Acest element poate fi folosit pentru a vizualiza, dar nu pentru a modifica opțiunea selectată.

Conexiune Bluetooth

Activați sau dezactivați conexiunea Bluetooth .

Conexiune Wi-Fi

Activați sau dezactivați Wi-Fi.

  • Activați Wi-Fi pentru a stabili conexiuni fără fir la computere sau între cameră și smartphone-uri sau tablete (dispozitive inteligente) care rulează aplicația SnapBridge .

  • Pentru a dezactiva Wi-Fi, evidențiați [ Wi-Fi connection ] în meniul i și apăsați J ; dacă Wi-Fi este activat în prezent, va fi afișată o solicitare [ Închidere conexiune Wi-Fi ]. Apăsați J pentru a încheia conexiunea.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film