Alegeți dacă punctele de focalizare separate pot fi selectate pentru orientarea „largă” (peisaj), pentru orientarea „înalt” (portret) cu camera rotită la 90° în sensul acelor de ceasornic și pentru orientarea „înalt” cu camera rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic. Sunt disponibile opțiuni separate pentru vizor (prezentat în ilustrații) și pentru vizualizare live.

 • Selectați [ Nu ] pentru a utiliza același punct de focalizare, indiferent de orientarea camerei.

  Camera a fost rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic

  Orientare peisaj (largă).

  Camera a fost rotită cu 90° în sensul acelor de ceasornic

 • Selectați [ Da ] pentru a activa selecția separată a punctului de focalizare.

  Camera a fost rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic

  Orientare peisaj (largă).

  Camera a fost rotită cu 90° în sensul acelor de ceasornic

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film