Alegeți dacă camera detectează și focalizează pe fețe atunci când este selectat [ Urmărire 3D ] pentru modul zonă AF în timpul fotografierii cu vizor.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film