Acest articol este disponibil numai cu obiectivele AF‑P compatibile care nu sunt echipate cu un comutator de reducere a vibrațiilor. Selectarea [ Pornit ] permite reducerea vibrațiilor, care are efect ori de câte ori butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Selectați [ Off ] pentru a dezactiva reducerea vibrațiilor.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film