Alegeți funcțiile efectuate fie prin apăsarea comenzilor camerei, fie prin apăsarea comenzilor și rotirea cadranelor de comandă în timpul filmării.

 • Alegeți rolurile jucate de comenzile de mai jos. Evidențiați controlul dorit și apăsați J .

  Opțiune

  0

  [ Butonul de previzualizare ]

  2

  [ Butonul Fn ]

  !

  [ Butonul AE‑L/AF‑L ]

  V

  [ Butonul AF-ON ]

  G

  [ Butonul de declanșare ]

 • Rolurile care pot fi atribuite acestor controale sunt următoarele:

  Opțiune

  0

  2

  !

  V

  G

  t

  [ Diafragma de putere (deschis) ]

  4

  q

  [ Diafragma de putere (închidere) ]

  4

  i

  [ Compensarea expunerii + ]

  4

  h

  [ Compensarea expunerii - ]

  4

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  4

  4

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  4

  4

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  F

  [ Numai blocare AF ]

  4

  4

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  4

  4

  C

  [ Numai blocare AE ]

  4

  4

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  4

  4

  C

  [ Fă fotografii ]

  4

  1

  [ Înregistrați filme ]

  4

  [ Nici unul ]

  4

  4

  4

  4

 • Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  Opțiune

  Descriere

  t

  [ Diafragma de putere (deschis) ]

  Diafragma se mărește în timp ce butonul Pv este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn ] > [ Diafragma de putere (închidere) ] pentru reglarea diafragmei controlată de buton.

  q

  [ Diafragma de putere (închidere) ]

  Diafragma se îngustează în timp ce butonul Fn este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton de previzualizare ] > [ Diafragma de putere (deschisă) ] pentru reglarea diafragmei controlată de butoane.

  i

  [ Compensarea expunerii + ]

  Compensarea expunerii crește în timp ce butonul Pv este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton Fn ] > [ Compensare expunere − ] pentru compensarea expunerii controlată de butoane.

  h

  [ Compensarea expunerii − ]

  Compensarea expunerii scade în timp ce butonul Fn este apăsat. Utilizați în combinație cu Setarea personalizată g2 [ Comenzi personalizate ] > [ Buton de previzualizare ] > [ Compensare expunere + ] pentru compensarea expunerii controlată de butoane.

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  Apăsați butonul pentru a afișa o grilă de încadrare pe monitor. Apăsați din nou controlul pentru a opri afișajul.

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege zona de imagine pentru filme. Rețineți că zona imaginii nu poate fi modificată în timp ce înregistrarea este în curs.

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla Active D‑Lighting pentru filme.

  A

  [ AF-ON ]

  Apăsarea comenzii inițiază focalizarea automată, duplicând funcția butonului AF-ON .

  F

  [ Numai blocare AF ]

  Focalizarea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  Expunerea se blochează atunci când este apăsat controlul. Blocarea expunerii nu se termină când declanșatorul este eliberat. Expunerea rămâne blocată până când butonul de comandă este apăsat a doua oară sau până când cronometrul de așteptare expiră.

  C

  [ Numai blocare AE ]

  Expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  Focalizarea și expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  C

  [ Fă fotografii ]

  Apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a face o fotografie cu un raport de aspect de 16:9.

  1

  [ Înregistrați filme ]

  Apăsați pe jumătate butonul de declanșare pentru a începe vizualizarea live. Dacă selectorul modului de focalizare este în poziția AF , puteți apăsa din nou butonul de declanșare până la jumătate pentru a focaliza. Pentru a începe înregistrarea filmului, apăsați butonul de declanșare până la capăt. Apăsați din nou butonul de declanșare pentru a termina înregistrarea.

  • Când este selectat [ Înregistrare filme ], butonul de declanșare nu poate fi utilizat în alt scop decât înregistrarea filmelor.

  • Pentru a încheia vizualizarea live, apăsați butonul a .

  • Butoanele de declanșare ale telecomenzilor opționale fără fir sau ale cablurilor de la distanță funcționează în același mod ca butonul de declanșare al camerei.

  [ Nici unul ]

  Controlul nu are efect.

Diafragma de putere
 • Diafragma de putere este disponibilă numai în modurile A și M.

 • O pictogramă 6 afișată pe monitor indică faptul că diafragma nu poate fi utilizată.

 • Afișajul poate pâlpâi în timp ce diafragma este reglată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film