Când focalizarea maximă este activată în timpul fotografierii live view în modul de focalizare manuală, obiectele care sunt focalizate sunt indicate prin contururi colorate pe afișaj. Puteți alege culoarea.

Opțiune

Descriere

[ Nivelul maxim ]

Alegeți dintre [ 3 (sensibilitate mare) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (sensibilitate scăzută) ] și [ Dezactivat ]. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare adâncimea care va fi afișată ca fiind focalizată. Focalizarea maximă nu este efectuată în modurile de efecte speciale.

[ Culoare de evidențiere maximă ]

Alegeți o culoare de evidențiere maximă dintre [ Roșu ], [ Galben ], [ Albastru ] și [ Alb ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film