În modurile f , d , e , k , l și m , puteți alege dacă, pe lângă salvarea imaginilor în format JPEG , camera salvează copii NEF ( RAW ) fără efectele aplicate.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Aparatul foto salvează o copie NEF ( RAW ) în plus față de o copie JPEG la care a fost aplicat efectul.

[ Dezactivat ]

Aparatul foto salvează doar o copie JPEG la care a fost aplicat efectul.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film