În f , d , e , k , l și m , puteți alege dacă, pe lângă salvarea imaginilor în format JPEG, camera salvează copii NEF (RAW) fără efectele aplicate.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Aparatul foto salvează o copie NEF (RAW) în plus față de o copie JPEG la care a fost aplicat efectul.

[ Dezactivat ]

Camera salvează doar o copie JPEG la care a fost aplicat efectul.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film