Alegeți când se aprinde iluminarea de fundal a panoului de control.

  • Dacă este selectat [ Oprit ], lumina de fundal se va aprinde când comutatorul de alimentare este rotit în D . Lumina de fundal se stinge când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate sau până la capăt.

  • Dacă este selectat [ Pornit ], lumina de fundal se va aprinde în timp ce temporizatorul de așteptare este activ. Rețineți că acest lucru crește consumul bateriei. Iluminarea de fundal se va stinge în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la jumătate sau până la capăt, dar se va aprinde din nou când butonul este eliberat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film