Alegeți dacă selectarea punctului de focalizare „se înfășoară” de la o margine la alta a afișajului.

Dacă este selectat [ Înfășurare ], selecția punctului de focalizare se va „învălui” de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, astfel încât, de exemplu, apăsând 2 când un punct de focalizare se află pe marginea dreaptă din afișajul vizorului este evidențiat selectează punctul de focalizare corespunzător din marginea din stânga a afișajului.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film