Aparatul foto continuă să măsoare expunerea pentru un timp stabilit după ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Alegeți cât timp camera continuă să măsoare expunerea atunci când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Viteza obturatorului și afișajul diafragmei de pe panoul de control și din vizor se opresc automat când expiră temporizatorul de așteptare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film