Alegeți dacă butonul de declanșare poate fi folosit pentru focalizare. Dacă este selectat [ Numai AF‑ON ], aparatul foto nu va focaliza când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate. Focalizarea poate fi reglată numai folosind butonul AF-ON sau alte comenzi cărora le-a fost atribuit AF-ON utilizând setarea personalizată f3 [ Comenzi personalizate ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film