Alegeți cât timp rămâne aprins monitorul când nu se efectuează nicio operațiune.

  • Pot fi selectate întârzieri separate pentru oprirea monitorului pentru [ Redare ], [ Revizuire imagine ], [ Meniuri ], [ Afișare informații ] și [ Vizualizare live ].

  • Întârzierile implicite sunt: pentru [ Redare ] și [ Afișare informații ], 10 s; pentru [ Meniuri ], 1 minut; pentru [ Revizuire imagine ], 4 s; iar pentru [ Vizualizare live ], 10 minute.

  • Alegeți întârzieri mai scurte de oprire a monitorului pentru o rezistență mai mare a bateriei.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film