Prilagodite postavke za korištenje kada je kamera povezana s uređajem koji pruža podatke o lokaciji, odnosno GPS prijemnikom ili pametnim uređajem koji koristi aplikaciju SnapBridge. Za više informacija o SnapBridgeu, pogledajte pomoć na mreži za aplikaciju.

Opcija

Opis

[ Standby timer ]

Ako je [ Omogući ] odabrano kada je GPS prijemnik povezan, mjerači ekspozicije će se automatski isključiti ako se ne izvrši nijedna operacija u periodu koji je specificiran pomoću prilagođene postavke c2 [ Tajmer pripravnosti ]. Pražnjenje baterije je smanjeno.

[ Pozicija ]

Pregledajte podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik ili pametni uređaj. Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od izvora.

[ Postavi sat sa satelita ]

Izaberite [ Da ] da biste sinhronizovali sat kamere sa vremenom koje je prijavio GPS uređaj.