Bip uključen/isključen

Uključite ili isključite zvučni signal.

 • Ako je [ Uključeno ] odabrano za [ Bip on/off ], zvučni signali se oglašavaju kada:

  • Samookidač je u funkciji

  • Okidač se pritisne po drugi put tokom fotografisanja u ogledalu

  • Završava se fotografisanje sa tajmerom u intervalima, snimanje filma u vremenskim intervalima ili pomeranje fokusa

  • Kamera se fokusira—imajte na umu da se zvučni signal neće čuti kada kamera fokusira ako je [ Oslobodi ] odabrano za prilagođenu postavku a2 [ Izbor prioriteta AF‑S ], ako je AF‑C odabran za režim autofokusa, ili ako je odabran AF‑A i fotoaparat fokusira pomoću AF‑C

  • Koristi se ekran osetljiv na dodir

  • Okidač se pritisne sa memorijskom karticom zaštićenom od pisanja umetnutom u fotoaparat

 • Odaberite [ Isključeno (samo kontrole dodirom) ] da onemogućite zvučni signal tokom unosa tastature dok ga omogućite u druge svrhe.

 • Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, zvučni signal se neće čuti kada se kamera fokusira tokom snimanja filma ili u režimima tihog okidanja (režimi Q i

  Qc
  ) ili kada je [ Uključeno ] odabrano za [ Tiha fotografija u živom prikazu ].

Volume

Podesite jačinu zvučnog signala.

Pitch

Odaberite visinu zvučnog signala između [ Visoko ] i [ Nisko ].