Visa rullnings- och stigningsinformation baserat på information från kamerans lutningssensor.

  • Om kameran lutar varken åt vänster eller höger, blir rullreferenslinjen grön. Om kameran varken lutas framåt eller bakåt, blir punkten ( I ) i mitten av displayen grön.

  • Varje division motsvarar 5°.

    Kameranivå

    Kamera lutad åt vänster eller höger

    Kamera lutas framåt eller bakåt

Luta kameran

Visningen av den virtuella horisonten är inte korrekt när kameran lutas i skarp vinkel framåt eller bakåt. Om kameran inte kan mäta lutningen visas inte lutningsgraden.