Pip på/av

Slå på eller av piphögtalaren.

 • Om [ ] väljs för [ Pip på/av ] hörs pip när:

  • Självutlösaren är i drift

  • Avtryckaren trycks ned en andra gång under spegelbildsfotografering

  • Intervall-timerfotografering, time-lapse-filminspelning eller fokusskifte slutar

  • Kameran fokuserar – observera att ett pip inte hörs när kameran fokuserar om [ Release ] har valts för anpassad inställning a2 [ AF‑S prioritetsval ], om AF‑C är valt för autofokusläge eller om AF‑A är valt och kameran fokuserar med AF‑C

  • Pekskärmen används

  • Avtryckaren trycks ned när ett skrivskyddat minneskort är isatt i kameran

 • Välj [ Av (endast pekkontroller) ] för att inaktivera pipsignalen vid tangentbordsinmatning samtidigt som du aktiverar den för andra ändamål.

 • Observera att oavsett vilket alternativ som valts kommer ett pip inte att höras när kameran fokuserar under filminspelning eller i tysta slutarlägen (lägena Q och

  Qc
  ) eller när [ ] är valt för [ Tyst livevisningsfotografering ].

Volym

Justera pipvolymen.

Tonhöjd

Välj tonhöjd för pipsignalen från [ Hög ] och [ Låg ].