Justera utseendet på informationsdisplayen efter ljusförhållandena.

Mörkt på ljus

Ljus på mörker

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Kameran justerar färgen på bokstäverna i informationsdisplayen för att göra det lättare att läsa. Svart används på ljusa platser, en svagt vit på mörka platser.

[ Manual ]

Välj färgen på bokstäverna manuellt.

w [ Mörk på ljus ]: För att göra displayen lättare att läsa på ljusa platser lyser monitorn och bokstäverna visas i svart.

x [ Ljus på mörkt ]: För att göra displayen lättare att läsa på mörka platser, dämpas monitorn och bokstäverna visas i vitt.