Använd [ Lås upp spegeln för rengöring ] för att låsa upp spegeln så att damm som inte kan avlägsnas med alternativet "ren bildsensor" kan tas bort manuellt. Observera dock att eftersom lågpassfiltret är extremt känsligt och lätt att skadas rekommenderar vi att manuell rengöring endast utförs av en Nikon-auktoriserad servicerepresentant. För information om rengöring av lågpassfiltret, se "Manuell rengöring" ( Manuell rengöring ).