Smuts eller damm som kommer in i kameran när linser byts ut eller skyddslocket tas bort kan fästa vid lågpassfiltret och påverka dina fotografier. Alternativet "ren bildsensor" vibrerar sensorn för att ta bort damm.

Alternativ

Beskrivning

[ Städa nu ]

Utför bildsensorrengöring omedelbart.

[ Rengör vid start/avstängning ]

  • [ Rengör vid start ]: Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås på.

  • [ Rengör vid avstängning ]: Bildsensorn rengörs automatiskt under avstängning varje gång kameran stängs av.

  • [ Rengör vid start & avstängning ]: Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och avstängning.

  • [ Rengöring av ]: Automatisk bildsensorrengöring av.