Välj om skuggning ska användas för att indikera högdagrar (ljusa delar av bilden) under filminspelning.

Visa mönster

För att aktivera markeringen för filminspelning, välj [ Mönster 1 ] eller [ Mönster 2 ].

Mönster 1

Mönster 2

Markera Display Threshold

Välj den ljusstyrka som behövs för att visa filmmarkeringen. Ju lägre värde, desto större ljusstyrka kommer att visas som högdagrar. Om [ 255 ] väljs, visar markeringsdisplayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Markera Display

Om både visningen av högdagrar och höjdpunkterna är aktiverade, kommer endast höjdpunkterna att visas i manuellt fokusläge. För att visa högdagervisningen i manuellt fokusläge, välj [ Av ] för anpassad inställning d11 [ Topphöjder ] > [ Toppnivå ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film