Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Bracketing

Gaffling varierar automatiskt exponeringen, blixtnivån, Active D-Lighting (ADL) eller vitbalansen något med varje bild, och "varierar" det aktuella värdet. Bracketing kan användas i situationer där det är svårt att få rätt inställningar och det inte finns tid att kontrollera resultaten och justera inställningarna för varje bild, eller att experimentera med olika inställningar för samma motiv.

Automatisk bracketing set

Gaffling justeras med hjälp av alternativet [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotofotograferingsmenyn, som innehåller följande alternativ:

Alternativ Beskrivning
[AE & blixtvariation ] Kameran varierar exponering och blixtnivå över en serie fotografier.
[ AE bracketing ] Kameran varierar exponeringen över en serie fotografier.
[ Flash bracketing ] Kameran varierar blixtnivån över en serie fotografier.
[ WB bracketing ] Kameran skapar flera kopior av varje fotografi, var och en med olika vitbalans.
[ ADL bracketing ] Kameran varierar Active D-Lighting (ADL) över en serie exponeringar.

Exponering och blixtvariation

Variera exponering och/eller blixtnivå över en serie fotografier. Följ stegen nedan för att utföra exponering och/eller blixtvariation.

Ingen exponeringskompensation

−1 EV

+1 EV

 1. Välj antal skott.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder i bracketingsekvensen.

  • Vid andra inställningar än [ 0F ] visas en bracketing-ikon och en indikator på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

 2. Välj ett exponeringssteg.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på underkommandoratten för att välja exponeringssteg.

  • När [ 1/3 steg ] är valt för anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ], kan storleken på stegen väljas från 0,3 (¹⁄₃), 0,7 (²⁄₃), 1,0, 2,0 och 3,0 EV. Gafflingsprogram med ett steg på 2,0 eller 3,0 EV ger maximalt 5 bilder. Om ett värde på 7 eller 9 valdes i steg 1, ställs antalet bilder automatiskt till 5.
  • Variationsprogrammen med ett steg på 0,3 EV listas nedan.

   Kontrollpanel Indikator för exponering och blixtvariation Antal skott Bracketing ordning
   0F 0,3 0 0
   3F 0,3 3 0/−0,3/+0,3
   5F 0,3 5 0/−0,7/−0,3/+0,3/+0,7
   7F 0,3 7 0/−1,0/−0,7/−0,3/
   +0,3/+0,7/+1,0
   9F 0,3 9 0/−1,3/−1,0/−0,7/−0,3/
   +0,3/+0,7/+1,0/+1,3
 3. Ta bilder.

  • Ta antalet bilder i bracketingprogrammet.
  • De ändrade värdena för slutartid och bländare visas i displayen.

  • Medan bracketing är aktiverat visar fotograferingsskärmen en bracketing-ikon, en bracketing-förloppsindikator och antalet återstående bilder i bracketingsekvensen. Efter varje tagning försvinner ett segment från indikatorn och antalet återstående bilder kommer att minskas med ett.

   Antal skott: 3

   Ökning: 0,7

   Display efter första bilden

  • Kontrollpanelen visar en M ikon och en indikator för variationer. Ett segment försvinner från indikatorn efter varje skott.

   Antal skott: 3

   Ökning: 0,7

   Display efter första bilden

  • Exponeringsändringar på grund av bracketing läggs till de som görs med exponeringskompensation.

Alternativ för bracketing

När [ AE & blixtvariation ] har valts varierar kameran både exponering och blixtnivå. Välj [ AE bracketing ] för att endast variera exponeringen, [ Flash bracketing ] för att variera enbart blixtnivån. Observera att blixtvariation endast är tillgänglig i i-TTL och, där det stöds, automatisk bländare ( q A ) blixtkontrolllägen ( 0 i-TTL blixtkontroll , kompatibla blixtenheter ).

Exponering och blixtvariation

 • [ Antal bilder ] och [ Öka ] kan också väljas via alternativet [ Auto bracketing ] i fototagningsmenyn.
 • I kontinuerliga utlösningslägen pausas fotograferingen efter att antalet bilder som specificerats i bracketingprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång avtryckaren trycks ned.
 • Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits, kommer bracketing att återupptas från den första bilden i sekvensen när kameran slås på.

Exponeringsvariation

Inställningarna (slutartid och/eller bländare) som ändras under exponeringsvariation varierar med fotograferingsläget.

Läge Miljö
P Slutartid och bländare 1
S Bländare 1
A Slutartid 1
M Slutartid 2, 3

Om [ ] väljs för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn, kommer kameran automatiskt att variera ISO-känsligheten för optimal exponering när gränserna för kamerans exponeringssystem överskrids.

Om [ ON ] väljs för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn kommer kameran att variera ISO-känsligheten.

Använd anpassad inställning e6 [ Auto bracketing (läge M) ] för att välja om kameran varierar både slutartid och bländare eller något av slutartid, bländare och ISO-känslighet när [ OFF ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn.

Avbryter bracketing

För att avbryta bracketing, tryck på BKT- knappen och vrid huvudkommandoratten tills antalet bilder i bracketingsekvensen är noll ( 0F ). Det senast aktiva programmet kommer att återställas nästa gång bracketing aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att utföra en återställning med två knappar ( 0 Återställning med två knappar ), även om alternativet i detta fall inte kommer att återställas nästa gång alternativet aktiveras.

Vitbalansgaffling

Kameran skapar flera kopior av varje fotografi, var och en med olika vitbalans. Så här använder du vitbalansgaffling:

 1. Välj antal skott.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder i bracketingsekvensen.

  • Vid andra inställningar än [ 0F ] visas en bracketing-ikon och en indikator på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

 2. Välj ett vitbalanssteg.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på underkommandoratten för att välja vitbalansökningen.

  • Storleken på inkrementet kan väljas från 1 (1 steg), 2 (2 steg) eller 3 (3 steg).
  • Varje steg motsvarar 5 mired. Högre "A"-värden motsvarar ökade mängder bärnsten. Högre "B"-värden motsvarar ökade mängder blått.
  • Variationsprogrammen med en ökning på 1 listas nedan.

   Kontrollpanel Indikator för vitbalansgaffling Antal skott Vitbalansökning Bracketing ordning
   0F 1 0 1 0
   3F 1 3 1A, IB 0/A1/B1
   5F 1 5 1A, IB 0/ A2 /A1/B1/ B2
   7F 1 7 1A, IB 0/A3/ A2 /A1/
   B1/ B2 /B3
   9F 1 9 1A, IB 0/A4/A3/ A2 /A1/
   B1/ B2 /B3/B4
 3. Ta bilder.

  • Varje bild kommer att bearbetas för att skapa det antal kopior som anges i bracketingprogrammet, och varje kopia kommer att ha en annan vitbalans.
  • Ändringar av vitbalansen läggs till i vitbalansjusteringen som görs med finjustering av vitbalansen.
  • Om antalet bilder i bracketingprogrammet är större än antalet återstående exponeringar, kommer avtryckaren att inaktiveras. Fotograferingen kan börja när ett nytt minneskort sätts i.

Begränsningar för vitbalansgaffling

Vitbalansgaffling är inte tillgänglig vid bildkvalitetsinställningar för NEF ( RAW ) eller RAW + JPEG /HEIF.

Vitbalansgaffling

 • [ Antal bilder ] och [ Öka ] kan också väljas via alternativet [ Auto bracketing ] i fototagningsmenyn.
 • Vitbalansgaffling påverkar endast färgtemperaturen (den bärnsten-blå axeln i finjusteringsdisplayen för vitbalansen). Inga justeringar görs på den gröna magenta axeln.
 • Om kameran stängs av medan minneskortets åtkomstlampa lyser, stängs kameran av först efter att alla bilder i sekvensen har tagits.
 • I självutlösarläge skapas antalet kopior som specificeras i vitbalansgafflingsprogrammet varje gång slutaren utlöses, oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning c2 [ Självutlösare ] > [ Antal bilder ].

Avbryter bracketing

För att avbryta bracketing, tryck på BKT- knappen och vrid huvudkommandoratten tills antalet bilder i bracketingsekvensen är noll ( 0F ). Det senast aktiva programmet kommer att återställas nästa gång bracketing aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att utföra en återställning med två knappar ( 0 Återställning med två knappar ), även om alternativet i detta fall inte kommer att återställas nästa gång alternativet aktiveras.

ADL bracketing

Kameran varierar Active D-Lighting (ADL) över en serie exponeringar. Så här använder du ADL-variation:

 1. Välj antal skott.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder i bracketingsekvensen.

  • Vid andra inställningar än [ 0F ] visas en bracketing-ikon och en indikator på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

  • Antalet bilder bestämmer bracketingsekvensen:

   Antal skott Gafflingssekvens
   2 Av → Värde valt i steg 2
   3 Av → Låg → Normal
   4 Av → Låg → Normal → Hög
   5 [ H1 ] Av → Låg → Normal → Hög → Extra hög 1
   [ H2 ] Låg → Normal → Hög → Extra hög 1 → Extra hög 2
  • Om du valde 5 bilder kan du välja mellan bracketingsekvenser [ H1 ] och [ H2 ] genom att hålla ned BKT- knappen och vrida på underkommandoratten.
  • Om du väljer fler än två bilder, fortsätt till steg 3.
 2. Välj mängden Active D-Lighting.

  • Håll in BKT- knappen och vrid på underkommandoratten för att välja aktiv D-Lighting-inställning för den andra bilden när antalet bilder i bracketingsekvensen är 2.

  • Gafflingssekvensen varierar med mängden Active D-Lighting enligt följande:

   Belopp Gafflingssekvens
   [ L ] Av → Låg
   [ N ] Av → Normal
   [ H ] Av → Hög
   [ H1 ] Av → Extra hög 1
   [ H2 ] Av → Extra hög 2
   [ AUTO ] Av → Auto
 3. Ta bilder.

  • Ta antalet bilder i bracketingprogrammet.
  • Medan bracketing är aktiverat visar fotograferingsdisplayen en ADL-variationsikon och antalet återstående bilder i bracketingsekvensen. Efter varje skott kommer antalet kvarvarande skott att minskas med ett.

  • Kontrollpanelen visar en M ikon och en indikator för variationer. Ett segment försvinner från indikatorn efter varje skott.

   Antal skott: 3

   Display efter första bilden

ADL bracketing

 • [ Antal bilder ] och [ Mängd ] kan också väljas via alternativet [ Auto bracketing ] i fototagningsmenyn.
 • I kontinuerliga utlösningslägen pausas fotograferingen efter att antalet bilder som specificerats i bracketingprogrammet har tagits. Fotograferingen återupptas nästa gång avtryckaren trycks ned.
 • Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits, kommer bracketing att återupptas från den första bilden i sekvensen när kameran slås på.

Avbryter bracketing

För att avbryta bracketing, tryck på BKT- knappen och vrid huvudkommandoratten tills antalet bilder i bracketingsekvensen är noll ( 0F ). Det senast aktiva programmet kommer att återställas nästa gång bracketing aktiveras. Gaffling kan också avbrytas genom att utföra en återställning med två knappar ( 0 Återställning med två knappar ), även om alternativet i detta fall inte kommer att återställas nästa gång alternativet aktiveras.