Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Trådlösa anslutningar

Använd SnapBridge -appen för trådlösa anslutningar mellan kameran och din smarta enhet. Du kan ansluta via antingen Bluetooth ( 0 Ansluter via Bluetooth (Parning) ) eller Wi-Fi ( 0 Ansluter via Wi-Fi ( Wi-Fi läge) ). Genom att ansluta med Bluetooth kan bilder laddas upp automatiskt när de tas.

Ansluter via Bluetooth (Parning)

Innan du ansluter via Bluetooth för första gången måste du para ihop kameran och smartenheten.

Innan parning

 • Aktivera Bluetooth på den smarta enheten. Mer information finns i dokumentationen som medföljer enheten.
 • Se till att batterierna i kameran och smartenheten är fulladdade för att förhindra att enheterna stängs av oväntat.
 • Kontrollera att det finns ledigt utrymme på kamerans minneskort.

Parning

Para ihop kameran och den smarta enheten enligt beskrivningen nedan.

 • Vissa operationer utförs med kameran, andra på den smarta enheten.

 • Ytterligare instruktioner finns tillgängliga via SnapBridge onlinehjälp.
 1. Kamera: Välj [ Anslut till smart enhet ] > [ Parning ( Bluetooth ) ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Starta parning ] och tryck på J .

  Kameranamnet kommer att visas på monitorn.

 2. Smart enhet: Starta SnapBridge appen och tryck på [ Anslut till kamera ] i flik.

  Om det är första gången du har startat appen bör du istället trycka på [ Anslut till kamera ] i välkomstdisplayen.

 3. Smart enhet: Följ instruktionerna på skärmen.

  • När du uppmanas, tryck på kategorin för din kamera och tryck sedan på alternativet "parning" när du uppmanas att välja anslutningstyp.
  • Tryck på kameranamnet när du uppmanas.
 4. Kamera/smartenhet: Efter att ha bekräftat att kameran och smartenheten visar samma autentiseringskod, följ instruktionerna på skärmen på båda enheterna för att slutföra ihopkopplingen.

  • Tryck på parningsknappen på den smarta enheten och tryck på J knappen på kameran.
  • Både kameran och smartenheten visar ett meddelande när ihopparningen är klar. Kameran kommer då automatiskt att lämna menyerna.

Kameran och smartenheten är nu ihopparade.

För information om hur du använder SnapBridge appen, se onlinehjälpen.

Parningsfel

Om du väntar för länge mellan att trycka på knappen på kameran och att trycka på knappen på den smarta enheten i steg 4 kommer enheten att visa ett felmeddelande och ihopkopplingen misslyckas.

 • Om du använder en Android enhet, tryck på [ OK ] och återgå till steg 1.
 • Om du använder en iOS enhet, avvisa SnapBridge appen och kontrollera att den inte körs i bakgrunden. Be sedan iOS att "glömma" kameran innan du återgår till steg 1. Begäran att "glömma" kameran görs via iOS appen "Inställningar".

Inaktiverar Bluetooth

För att inaktivera Bluetooth , välj [ AV ] för [ Anslut till smart enhet ] > [ Parning ( Bluetooth ) ] > [ Bluetooth -anslutning ] i kamerans nätverksmeny.

Ansluta till en tidigare parad smart enhet

När den smarta enheten har parats ihop med kameran kommer du att kunna ansluta helt enkelt genom att aktivera Bluetooth på både smartenheten och kameran och starta SnapBridge -appen.

Ansluter via Wi-Fi ( Wi-Fi -läge)

I Wi-Fi -läge ansluter kameran direkt till den smarta enheten via Wi-Fi , ingen Bluetooth parning krävs.

Innan du ansluter ( Wi-Fi -läge)

 • Aktivera Wi-Fi på den smarta enheten. Mer information finns i dokumentationen som medföljer enheten.
 • Se till att batterierna i kameran och smartenheten är fulladdade för att förhindra att enheterna stängs av oväntat.
 • Kontrollera att det finns ledigt utrymme på kamerans minneskort.

Ansluter

Följ stegen nedan för att upprätta en anslutning mellan kameran och smartenheten i Wi-Fi läge.

 • Vissa operationer utförs med kameran, andra på den smarta enheten.

 • Ytterligare instruktioner finns tillgängliga via SnapBridge onlinehjälp.
 1. Smart enhet: Starta SnapBridge appen, öppna flik, tryck på och välj [ Wi-Fi -läge ].

  Om det är första gången du har startat appen bör du istället trycka på [ Anslut till kamera ] i välkomstdisplayen. När du uppmanas, tryck på kategorin för din kamera och tryck sedan på alternativet "Wi-Fi" när du uppmanas att välja anslutningstyp.

 2. Kamera/smartenhet: Slå på kameran när du uppmanas att göra det.

  Använd inte någon av kontrollerna i appen just nu.

 3. Kamera: Välj [ Anslut till smart enhet ] > [ Wi-Fi anslutning ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Etablera Wi-Fi anslutning ] och tryck på J .

  Kamerans SSID och lösenord kommer att visas.

 4. Smart enhet: Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Wi-Fi anslutning.

  • På iOS -enheter startar appen "Inställningar". Tryck på [ < Inställningar ] för att öppna [ Inställningar ], bläddra sedan uppåt och tryck på [ Wi-Fi ] (som du hittar nära toppen av inställningslistan) för att visa Wi-Fi inställningar.

  • I Wi-Fi -inställningarna väljer du kamerans SSID och anger lösenordet som visas av kameran i steg 3.
 5. Smart enhet: Efter att ha justerat enhetsinställningarna enligt beskrivningen i steg 4, återgå till SnapBridge -appen.

  • Efter att ha upprättat en Wi-Fi anslutning till kameran kommer den smarta enheten att visa alternativ för Wi-Fi läge.
  • Kameran visar ett meddelande om att anslutningen är klar.

Kameran och smartenheten är nu anslutna via Wi-Fi .

För information om hur du använder SnapBridge appen, se onlinehjälpen.

Avslutar Wi-Fi -läge

För att avsluta Wi-Fi -anslutningen, tryck på i SnapBridge flik. När ikonen ändras till , tryck och välj [ Avsluta Wi-Fi -läge. ].