Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Exponering

Välja ett fotograferingsläge

För att välja ett fotograferingsläge, håll ned I -knappen och vrid på huvudkommandoratten. Det valda alternativet visas på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

Läge Beskrivning
P Programmerad auto ( 0 P (Programmerad auto) ) Använd för ögonblicksbilder och i andra situationer där det finns lite tid att justera kamerainställningarna. Kameran väljer både slutartid och bländare automatiskt.
S Slutarprioriterad auto ( 0 S (Slutarprioriterad auto) ) Använd för att frysa eller sudda rörelse. Du väljer slutartid; kameran justerar bländaren automatiskt.
A Bländarprioriterad auto ( 0 A (bländarprioriterad auto) ) Använd för att göra bakgrunder suddiga eller fokusera på både förgrund och bakgrund. Du väljer bländare; kameran justerar slutartiden automatiskt.
M Manuell ( 0 M (manuell) ) Du styr både slutartid och bländare. Välj en slutartid på "Bulb" eller "Time" för långa tidsexponeringar.

P (Programmerad Auto)

 • I det här läget justerar kameran automatiskt slutartid och bländare enligt ett inbyggt program för att säkerställa optimal exponering i de flesta situationer.
 • Olika kombinationer av slutartid och bländare som ger samma exponering kan väljas genom att vrida på huvudkommandoratten ("flexibelt program").

  • Medan flexibelt program är aktivt visas en flexibel programindikator ( U ).
  • För att återställa standardinställningarna för slutartid och bländare, vrid på huvudkommandoratten tills indikatorn inte längre visas. Flexibelt program kan också avslutas genom att välja ett annat läge eller stänga av kameran.

S (Slutarautomatik)

 • I slutarautomatik väljer du slutartiden medan kameran automatiskt justerar bländaren för optimal exponering. Välj snabba slutartider för att "frysa" rörelse, långa slutartider för att föreslå rörelse genom att göra rörliga föremål suddiga.
 • Vrid på huvudkommandoratten för att ställa in slutartiden.
 • Slutartiden kan ställas in på värden mellan ¹⁄₃₂₀₀₀ s och 30 s.
 • Slutartiden kan låsas vid det valda värdet ( 0 f4: Kontrolllås , g3: Kontrolllås ).

A (bländarprioriterad auto)

 • I bländarprioriterad auto väljer du bländaren medan kameran automatiskt justerar slutartiden för optimal exponering.
 • Bländaren kan justeras genom att vrida på underkommandoratten.
 • Minsta och högsta värden för bländare varierar med objektivet.
 • Bländaren kan låsas vid det valda värdet ( 0 f4: Kontrolllås , g3: Kontrolllås ).

M (manuell)

 • Du styr både slutartid och bländare. Välj det här läget för långtidsexponeringar av sådana motiv som fyrverkerier eller natthimlen (“Bulb”- eller “Time”-fotografering, 0 Long Time-Exposures (Endast läge M) ) .
 • Slutartid och bländare kan justeras med hänvisning till exponeringsindikatorerna genom att vrida på kommandorattarna.
 • Vrid på huvudkommandoratten för att välja slutartid. Slutartiden kan ställas in på värden mellan ¹⁄₃₂₀₀₀ s och 30 s eller till "Bulb" eller "Time" .

 • Bländaren kan justeras genom att vrida på underkommandoratten.
 • Minsta och högsta värden för bländare varierar med objektivet.
 • Slutartid och bländare kan låsas till de valda värdena ( 0 f4: Kontrolllås , g3: Kontrolllås ) .

Exponeringsindikatorer

Exponeringsindikatorerna i monitorn, sökaren och kontrollpanelen visar om fotografiet skulle vara under- eller överexponerat vid nuvarande inställningar. Exponeringsindikatorerna kan avläsas enligt följande (displayen varierar med det alternativ som valts för anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ]) :

Visa [ 1/3 steg ] valt för [ EV-steg för exponeringskontroll ]
Optimal exponering Underexponerad med 1 / 3 EV Överexponerad med över 3 1 / 3 EV
Övervaka
Sökare/kontrollpanel

Orienteringen av exponeringsindikatorerna kan vändas med anpassad inställning f7 [ Reverse indicators ].

Exponeringsvarning

Skärmarna blinkar om de valda inställningarna överskrider gränserna för exponeringsmätningssystemet.

Förlängda slutartider

För slutartider så långsamma som 900 s (15 minuter), välj [ ON ] för anpassad inställning d5 [ Förlängda slutartider (M) ].

Långa exponeringar

Vid långsammare hastigheter än 1 s kan slutartiden som visas av kameran skilja sig från den faktiska exponeringstiden. De faktiska exponeringstiderna vid slutartider på till exempel 15 och 30 sekunder är 16 respektive 32 sekunder. Exponeringstiden kommer återigen att matcha den valda slutartiden vid hastigheter på 60 sekunder och längre.

Automatisk ISO-känslighetskontroll (läge M )

Om automatisk ISO-känslighetskontroll ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll ) är aktiverad kommer ISO-känsligheten automatiskt att justeras för optimal exponering vid den valda slutartiden och bländaren.

Långtidsexponeringar (endast läge M)

Kameran erbjuder två alternativ för långa tidsexponeringar: "Bulb" och "Time". Långtidsexponeringar kan användas för bilder av fyrverkerier, nattlandskap, stjärnorna eller rörliga ljus.

En 35-sekunders exponeringsbild med en slutartid på "Bulb" och en bländare på f/25

Slutartid Beskrivning
Glödlampa Slutaren förblir öppen medan avtryckaren hålls nedtryckt.
Tid Exponeringen startar när avtryckaren trycks ned och slutar när knappen trycks ned en andra gång.
 1. Håll kameran stadigt, till exempel genom att använda ett stativ.

 2. Håll ned I -knappen och vrid huvudkommandoratten för att välja läge M .

 3. Vrid på huvudkommandoratten för att välja en slutartid för Bulb (“Bulb”) eller Time (“Time”).

  Glödlampa

  Tid

  Observera att exponeringsindikatorerna inte visas vid slutartiden Bulb eller Time .

 4. Fokusera och starta exponeringen.

  • "Bulb" : Tryck ned avtryckaren helt för att starta exponeringen. Håll avtryckaren intryckt under exponeringen.
  • "Tid" : Tryck ned avtryckaren helt för att starta exponeringen.
  • Den förflutna tiden visas på kontrollpanelen.

 5. Avsluta exponeringen.

  • "Bulb" : Lyft fingret från avtryckaren.
  • "Tid" : Tryck ner avtryckaren helt en andra gång.

Långa tidsexponeringar

 • Observera att "brus" (ljusa fläckar, slumpmässigt fördelade ljusa pixlar eller dimma) kan förekomma vid långa exponeringar.
 • Ljusa fläckar och dimma kan minskas genom att välja [ ] för [ Lång exponering NR ] i fototagningsmenyn.
 • Vi rekommenderar att du använder någon av följande strömkällor för att förhindra strömförlust under långa exponeringar:

  • Ett fulladdat batteri
  • En EH‑7P-laddningsadapter som tillval
  • En valfri EH‑8P nätadapter med en UC‑E25 USB kabel (med typ C-kontakter i båda ändar)
  • En valfri EP‑5B strömkontakt med en EH‑5d, EH‑5c eller EH‑5b nätadapter
 • För att förhindra oskärpa rekommenderas att du använder ett stativ eller en enhet som en extra fjärrkabel eller trådlös fjärrkontroll.

Autoexponeringslås

Använd autoexponeringslås för att komponera om fotografier efter att ha ställt in exponeringen för ett specifikt område av motivet. Exponeringslås är praktiskt när området som används för att ställa in exponeringen är mycket ljusare eller mörkare än omgivningen.

 1. Med motivet placerat i den valda fokuspunkten och avtryckaren halvvägs nedtryckt, tryck på mitten av underväljaren för att låsa exponeringen.

  • Medan mitten av underväljaren är intryckt låses exponeringen till det värde som mäts i ett område av motivet som bestäms av det valda mätningsalternativet.

  • En AE-L- ikon visas på fotograferingsskärmen.
  • Om autofokus är aktiverat låses också fokus.

 2. Håll mitten av underväljaren intryckt, komponera om fotografiet och fotografera.

Låsa exponeringen med avtryckaren

Om [ På (halvtryck) ] väljs för anpassad inställning c1 [ Avtryckarknapp AE-L ] låses exponeringen medan avtryckaren trycks ned halvvägs.

Uppmätt område

 • Med [ Spotmätning ] kommer exponeringen att låsas till det värde som mäts i en cirkel centrerad på den aktuella fokuspunkten.
 • Med [ Center-weighted metering ] kommer exponeringen att låsas till ett värde som vägs mot en 12 mm cirkel i mitten av displayen.

Justering av slutartid och bländare

Följande inställningar kan justeras medan mitten av underväljaren är intryckt:

Läge Miljö
P Slutartid och bländare (flexibelt program; 0 P (Programmerad Auto) )
S Slutartid
A Öppning
 • De nya värdena kan bekräftas i fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.

Exponeringskompensation

Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från det värde som föreslagits av kameran. Den kan användas för att göra bilder ljusare eller mörkare.

−1 EV

Ingen exponeringskompensation

+1 EV

Justering av exponeringskompensation

Håll ned E -knappen och vrid en kommandoratt.

 • Välj mellan värden mellan –5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering). Värden mellan –3 EV och +3 EV är tillgängliga i videoläge.
 • Vid standardinställningar görs ändringar av exponeringskompensation i steg om ¹⁄₃ EV. Storleken på stegen kan ändras med anpassad inställning b2 [ EV-steg för exponeringskontroll ].
 • Högre värden gör motivet ljusare, lägre värden mörkare.

 • E ikoner och exponeringsindikatorer visas på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen. I andra lägen än M blinkar nollan (“ 0 ”) i mitten av exponeringsindikatorn. Det aktuella värdet för exponeringskompensation kan bekräftas genom att trycka på E -knappen.

  Övervaka

  Sökare

  Kontrollpanel

 • Normal exponering kan återställas genom att ställa in exponeringskompensationen på ±0,0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.

Läge M

 • I läge M påverkar exponeringskompensationen endast exponeringsindikatorn; slutartid och bländare ändras inte.
 • När automatisk ISO-känslighetskontroll ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll ) är aktiverad, justeras ISO-känsligheten automatiskt enligt det värde som valts för exponeringskompensation.

Använda en blixt

När en extra blixt används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen och ändrar ljusstyrkan för både huvudmotivet och bakgrunden; om så önskas kan effekten begränsas till bakgrunden med Custom Setting e3 [ Exposure comp. för blixt ].