Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Uppspelning

Tryck på K knappen för att visa foton och videor på monitorn eller i sökaren efter fotograferingen.

 • Tryck på 4 eller 2 eller svep åt vänster eller höger för att se ytterligare bilder.

 • Videor indikeras med en 1 -ikon i det övre vänstra hörnet av skärmen. Tryck på a -ikonen på displayen eller tryck på J knappen för att starta uppspelningen.

 • För att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget, tryck ned avtryckaren halvvägs.

Visa videor

Videouppspelningsdisplayen och kontrollerna beskrivs nedan.

Videouppspelningsskärmen

Under videouppspelning visar displayen längden på videon, den aktuella uppspelningspositionen och de andra indikatorerna nedan. Din ungefärliga position i videon kan också fastställas från videons förloppsindikator.

 1. 1 ikon
 2. Längd
 3. a ikon
 1. Nuvarande position/total längd
 2. Volym
 3. Förloppsindikator
 4. Guide

Videouppspelningskontroller

Följande operationer kan utföras medan uppspelning pågår:

Drift Beskrivning
Paus Tryck på 3 för att pausa uppspelningen.
Återuppta Tryck på J -knappen för att återuppta uppspelningen när uppspelningen är pausad eller under bakåtspolning/frammatning.
Spola bakåt/framåt Tryck på 4 för att spola tillbaka, 2 för att gå framåt. Hastigheten ökar med varje tryck, från 2× till 4× till 8× till 16×.
Starta uppspelning i slowmotion Tryck på 3 medan videon är pausad för att starta uppspelning i slowmotion.
Jogga bakåt/framåt
 • Tryck på 4 eller 2 medan videon är pausad för att spola bakåt eller framåt en bildruta i taget.
 • Håll 4 eller 2 intryckt för kontinuerlig spola bakåt eller framåt.
Hoppa över 10 s Vrid underkommandoratten ett stopp för att hoppa framåt eller bakåt 10 s.
Hoppa över 10 bildrutor Vrid huvudkommandoratten ett steg för att hoppa framåt eller bakåt 10 bilder.
Hoppa till första eller sista bildrutan
 • Håll 4 eller 2 intryckt för att hoppa till den första bilden respektive den sista bilden.
 • Den första ramen indikeras med ett h i det övre högra hörnet av displayen, den sista ramen med ett i .
Zooma in Tryck på X för att zooma in på den aktuella bilden medan uppspelningen är pausad.
Justera volymen Tryck på X för att öka volymen, W ( Q ) för att minska.
Redigera video För att visa video i -menyn, pausa uppspelningen och tryck på i knappen.
Utgång Tryck på 1 eller K för att avsluta till helskärmsuppspelning.
Återuppta fotograferingen Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläget.

Ta bort oönskade bilder

Tryck på O ( Q )-knappen för att radera den aktuella bilden. Observera att bilder inte kan återställas när de har raderats.

 • Visa en bild som du vill radera och tryck på O ( Q )-knappen för att visa en bekräftelsedialogruta. Tryck på O ( Q )-knappen igen för att radera bilden och återgå till uppspelning.
 • För att avsluta utan att radera bilden, tryck på K .

Uppspelningsmenyn " Radera "

Använd [ Radera ] i uppspelningsmenyn för att:

 • radera flera bilder,
 • radera alla bilder som för närvarande har betyget d (kandidat för radering),
 • radera alla bilder tagna på valda datum, eller
 • radera alla bilder i valda mappar.