Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Datorer: Ansluter via trådlöst LAN

Kameran kan ansluta till datorer via Wi-Fi (inbyggt trådlöst LAN).

Ansluta till flera enheter

Kameran kan bara ansluta till en typ av enhet (dator, FTP-server eller smart enhet) åt gången. Avsluta den aktuella anslutningen innan du försöker ansluta till en enhet av en annan typ.

Kan du inte ansluta?

Om du har problem med att ansluta, försök:

 • stänger av kameran och sätter på den igen,
 • kontrollera trådlösa inställningar på datorn, eller
 • starta om datorn.

Trådlöst LAN-fel

För information om trådlösa eller Ethernet-relaterade fel, se "Felsökning av trådlösa LAN- och Ethernet-anslutningar" ( 0 Felsökning av trådlösa LAN- och Ethernet-anslutningar) .

Wireless Transmitter Utility

Innan du kan ansluta till ett trådlöst LAN måste du para ihop kameran med datorn med hjälp av Nikon programvara Wireless Transmitter Utility .

 • När enheterna är ihopparade kommer du att kunna ansluta till datorn från kameran.
 • Wireless Transmitter Utility är tillgängligt för nedladdning från Nikon Download Center. Kontrollera versionen och systemkraven och se till att ladda ner den senaste versionen.

  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Ansluta till datorer via trådlöst LAN

Kameran kan ansluta till datorer antingen via direkt trådlös länk (åtkomstpunktsläge) eller via en trådlös router på ett befintligt nätverk, inklusive hemnätverk (infrastrukturläge).

Direkt trådlös anslutning (åtkomstpunktläge)

Kameran och datorn ansluts via direkt trådlös länk. Kameran fungerar som en trådlös LAN-åtkomstpunkt, som låter dig ansluta när du arbetar utomhus och i andra situationer där datorn inte redan är ansluten till ett trådlöst nätverk och eliminerar behovet av komplicerade justeringar av inställningar. Datorn kan inte ansluta till Internet medan den är ansluten till kameran.

 1. Välj [ Anslut till dator ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Nätverksinställningar ] och tryck på 2 .

 2. Markera [ Skapa profil ] och tryck på J .

 3. Namnge den nya profilen.

  • För att gå vidare till nästa steg utan att ändra standardnamnet, tryck på X .
  • Vilket namn du än väljer kommer att visas i nätverksmenyn [ Anslut till dator ] > [ Nätverksinställningar ]-listan.
  • För att byta namn på profilen, tryck på J . För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Tryck på X för att fortsätta efter att ha angett ett namn.

 4. Markera [ Direktanslutning till dator ] och tryck på J .

  Kamerans SSID och krypteringsnyckel kommer att visas.

 5. Upprätta en anslutning till kameran.

  Windows :

  • Klicka på ikonen för trådlöst LAN i aktivitetsfältet.
  • Välj SSID som visas av kameran i steg 4.
  • När du uppmanas att ange nätverkssäkerhetsnyckeln anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 4. Datorn kommer att initiera en anslutning till kameran.

  macOS :

  • Klicka på ikonen för trådlöst LAN i menyraden.
  • Välj SSID som visas av kameran i steg 4.
  • När du uppmanas att ange nätverkssäkerhetsnyckeln anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 4. Datorn kommer att initiera en anslutning till kameran.

 6. Börja koppla ihop.

  Starta Wireless Transmitter Utility på datorn när du uppmanas att göra det.

 7. Välj kameran i Wireless Transmitter Utility .

  Välj namnet som visas av kameran i steg 6 och klicka på [ Nästa ].

 8. I Wireless Transmitter Utility anger du autentiseringskoden som visas av kameran.

  • Kameran visar en autentiseringskod.

  • Ange autentiseringskoden i dialogrutan som visas av Wireless Transmitter Utility och klicka på [ Nästa ].

 9. Slutför parningsprocessen.

  • När kameran visar ett meddelande om att ihopparningen är klar, tryck på J .

  • I Wireless Transmitter Utility klickar du på [ Nästa ]; du kommer att bli ombedd att välja en målmapp. För mer information, se onlinehjälpen för Wireless Transmitter Utility .

  • En trådlös anslutning upprättas mellan kameran och datorn när ihopparningen är klar.
 10. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning upprättats kommer profilnamnet att visas i grönt i kamerans [ Anslut till dator ]-menyn.

  • Om profilnamnet inte visas i grönt, anslut till kameran via listan över trådlösa nätverk på din dator.

En trådlös anslutning har nu upprättats mellan kameran och datorn.

Bilder tagna med kameran kan laddas upp till datorn enligt beskrivningen under "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP-server".

För information om hur du styr kameran från en dator med Camera Control Pro 2 eller NX Tether , se avsnittet om "Kamerakontroll" ( 0 Kamerakontroll ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP Server”.

Brandväggsinställningar

TCP-port 15740 och UDP-port 5353 används för anslutningar till datorer. Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till dessa portar.

Ansluter i infrastrukturläge

Kameran ansluts till en dator i ett befintligt nätverk (inklusive hemnätverk) via en trådlös router. Datorn kan fortfarande ansluta till Internet medan den är ansluten till kameran.

Infrastrukturläge

Anslutning till datorer utanför det lokala nätverket stöds inte. Du kan bara ansluta till datorer i samma nätverk.

 1. Välj [ Anslut till dator ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Nätverksinställningar ] och tryck på 2 .

 2. Markera [ Skapa profil ] och tryck på J .

 3. Namnge den nya profilen.

  • För att gå vidare till nästa steg utan att ändra standardnamnet, tryck på X .
  • Vilket namn du än väljer kommer att visas i nätverksmenyn [ Anslut till dator ] > [ Nätverksinställningar ]-listan.
  • För att byta namn på profilen, tryck på J . För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Tryck på X för att fortsätta efter att ha angett ett namn.

 4. Markera [ Sök efter Wi-Fi nätverk ] och tryck på J .

  Kameran söker efter nätverk som för närvarande är aktiva i närheten och listar dem efter namn (SSID).

  " Enkel anslutning "

  För att ansluta utan att ange ett SSID eller krypteringsnyckel, tryck på X i steg 4. Tryck sedan på J och välj bland alternativen nedan. Efter anslutning, fortsätt till steg 7.

  Alternativ Beskrivning
  [ Tryckknapp WPS ] För routrar som stöder WPS med tryckknapp. Tryck på WPS-knappen på routern och tryck sedan på kamerans J knapp för att ansluta.
  [ PIN-inmatning WPS ] Kameran visar en PIN-kod. Använd en dator och ange PIN-koden på routern. För mer information, se dokumentationen som medföljer routern.
 5. Välj ett nätverk.

  • Markera ett nätverks-SSID och tryck på J .
  • Bandet som varje SSID fungerar på indikeras med en ikon.
  • Krypterade nätverk indikeras med en h -ikon. Om det valda nätverket är krypterat ( h ), kommer du att uppmanas att ange krypteringsnyckeln. Om nätverket inte är krypterat, fortsätt till steg 7.
  • Om det önskade nätverket inte visas, tryck på X för att söka igen.

  Dolda SSID

  Nätverk med dolda SSID indikeras med tomma poster i nätverkslistan.

  • För att ansluta till ett nätverk med ett dolt SSID, markera en tom post och tryck på J . Tryck sedan på J ; kameran kommer att uppmana dig att ange ett SSID.
  • Ange nätverksnamnet och tryck på X . Tryck på X igen; kameran kommer nu att uppmana dig att ange krypteringsnyckeln.

 6. Ange krypteringsnyckeln.

  • Tryck på J och ange krypteringsnyckeln för den trådlösa routern.

  • För mer information, se dokumentationen för den trådlösa routern.
  • Tryck på X när inmatningen är klar.

  • Tryck på X igen för att initiera anslutningen. Ett meddelande kommer att visas i några sekunder när anslutningen är upprättad.

 7. Skaffa eller välj en IP-adress.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Få automatiskt ] Välj det här alternativet om nätverket är konfigurerat att tillhandahålla IP-adressen automatiskt. Ett meddelande om att konfigurationen är klar kommer att visas när en IP-adress har tilldelats.
  [ Ange manuellt ]

  Ange IP-adressen och subnätmasken manuellt.

  • Tryck på J ; du kommer att bli ombedd att ange IP-adressen.
  • Vrid på huvudkommandoratten för att markera segment.
  • Tryck på 4 eller 2 för att ändra det markerade segmentet och tryck på J för att spara ändringarna.
  • Tryck sedan på X ; meddelandet "konfigurering klar" visas. Tryck på X igen för att visa subnätmasken.
  • Tryck på 1 eller 3 för att redigera subnätmasken och tryck på J ; meddelandet "konfigurering klar" visas.
 8. Tryck på J för att fortsätta när meddelandet "konfiguration klar" visas.

 9. Börja koppla ihop.

  Starta Wireless Transmitter Utility på datorn när du uppmanas att göra det.

 10. Välj kameran i Wireless Transmitter Utility .

  Välj namnet som visas av kameran i steg 9 och klicka på [ Nästa ].

 11. I Wireless Transmitter Utility anger du autentiseringskoden som visas av kameran.

  • Kameran visar en autentiseringskod.

  • Ange autentiseringskoden i dialogrutan som visas av Wireless Transmitter Utility och klicka på [ Nästa ].

 12. Slutför parningsprocessen.

  • När kameran visar ett meddelande om att ihopparningen är klar, tryck på J .

  • I Wireless Transmitter Utility , klicka på [ Nästa ]; du kommer att bli ombedd att välja en målmapp. För mer information, se onlinehjälpen för Wireless Transmitter Utility .

  • En trådlös anslutning upprättas mellan kameran och datorn när ihopparningen är klar.
 13. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning upprättats kommer profilnamnet att visas i grönt i kamerans [ Anslut till dator ]-menyn.

En trådlös anslutning har nu upprättats mellan kameran och datorn.

Bilder tagna med kameran kan laddas upp till datorn enligt beskrivningen under "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP-server".

För information om hur du styr kameran från en dator med Camera Control Pro 2 eller NX Tether , se avsnittet om "Kamerakontroll" ( 0 Kamerakontroll ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP Server”.

Avsluta anslutningen till datorn

Du kan avsluta anslutningen genom att:

 • stänga av kameran, eller
 • välja [ Avsluta aktuell anslutning ] för [ Anslut till dator ] > [ Nätverksinställningar ] i nätverksmenyn.

Access-Point Mode

Ett fel uppstår om datorns trådlösa anslutning avaktiveras innan kamerans. Inaktivera kamerans anslutning först.