Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Återställning med två knappar

Kamerainställningarna nedan kan återställas till standardvärdena genom att trycka på de två knapparna markerade med gröna I -prickar ( BKT och E ) samtidigt och hålla dem intryckta i över två sekunder (fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen stängs av kort medan inställningarna är återställa).

Fotofotograferingsmeny

Med undantag för multiexponering, intervalltimer, time-lapse-video och fokusförskjutning, påverkas endast inställningarna i den aktuella fotograferingsmenybanken.

Alternativ Standard
Tonläge SDR
ISO-känslighetsinställningar
ISO-känslighet 100
Automatisk ISO-känslighetskontroll
Maximal känslighet 25600
Maximal känslighet med c Samma som utan blixt
Minsta slutartid Bil
vitbalans Auto > Håll vitt (minska varma färger)
Finjustera AB: 0, GM: 0
Ställ in Picture Control Bil
Ställ in Picture Control (HLG) Standard
Aktiv D-Lighting Av
Hudmjukgörande Av
Balans för porträttintryck Av
Reducering av fotoflimmer AV
Reducering av högfrekvent flimmer Av
Mätning Matrismätning
Blixtläge Fyll blixt
Blixtkompensation Av (0,0)
Fokuserat läge Enkel AF
AF-områdesläge Enpunkts AF
Automatisk bracketing Av 1
Multipel exponering Av 2
HDR-överlägg Av 3

Antalet skott återställs till noll. Variationsstegringen för exponerings-, blixt- och vitbalansvariation återställs till 1. Mängden för den andra bilden i ADL-variationsprogram med två bilder återställs till [ Auto ].

Om en multiexponering för närvarande pågår kommer fotograferingen att avslutas och en multiexponering skapas från exponeringar som spelats in till den punkten. Om [ På (serier) ] eller [ På (enkel foto) ] väljs, återställs multiexponeringsläget till [ Av ]. [ Antal bilder ], [ Överläggsläge ], [ Spara enskilda bilder ( RAW ) ] och [ Överläggsfotografering ] återställs inte.

[ På (serier) ] och [ På (enkel foto) ] återställs till [ Av ]. [ HDR-styrka ] och [ Spara individuella bilder ( RAW ) ] återställs inte.

Videoinspelningsmeny

Alternativ Standard
ISO-känslighetsinställningar
Maximal känslighet 25600
Automatisk ISO-kontroll (läge M)
ISO-känslighet (läge M) 100
vitbalans Samma som fotoinställningar
Ställ in Picture Control Samma som fotoinställningar
HLG kvalitet
Snabbt skarp 0
Kontrast 0
Mättnad 0
Nyans 0
Aktiv D-Lighting Av
Hudmjukgörande Samma som fotoinställningar
Balans för porträttintryck Av
Reducering av högfrekvent flimmer Av
Mätning Matrismätning
Fokuserat läge AF på heltid
AF-områdesläge Enpunkts AF
Elektronisk VR AV
Högupplöst zoom AV

Menyn för anpassade inställningar

Alternativ Standard
a9 [ Fokuslägesbegränsningar ] Inga begränsningar
d8 [ Visningsläge (foto Lv) ] Visa effekter av inställningar
d9 [ Starlight view (foto Lv) ] AV
d10 [ Varma displayfärger ] AV
e2 [ Blixtslutartid ] 1/60 s
f4 [ Kontrolllås ]
[ Slutarhastighetslås ] AV
[ Bländarlås ] AV
[ Fokuspunktlås ] AV
g3 [ Kontrolllås ]
[ Slutarhastighetslås ] AV
[ Bländarlås ] AV
[ Fokuspunktlås ] AV
g5 [ Fokuslägesbegränsningar ] Inga begränsningar
g8 [ Högupplöst zoomhastighet ] Standard

Andra inställningar

Alternativ Standard
Fokuseringspunkt Centrum
Förinställd fokuspunkt Centrum
Fotograferingsläge P
Flexibelt program Av
Släppläge Enkel ram
Exponeringskompensation Av (0,0)
AE-lås (håll) Av
FV lås Av