Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Optisk AWL

Fjärrblixtenheter kan styras via optiska signaler från en valfri blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko och fungerar som en masterblixt (optisk AWL ). För information om kompatibla blixtenheter, se "Funktioner tillgängliga med CLS -kompatibla blixtenheter" ( 0 funktioner tillgängliga med CLS -kompatibla blixtenheter) .

 • Om blixten i fråga är en SB-5000 eller SB-500 kan inställningarna justeras från kameran. För mer information, se "Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500" ( 0 Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500). Se dokumentationen som medföljer blixtenheterna för mer information.
 • Inställningar för andra blixtenheter måste justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller. För mer information, se dokumentationen som medföljer den aktuella blixtenheten.

Använda optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Montera blixten på kamerans tillbehörssko. Välj [ Optisk AWL ] för [ Blixtkontroll ] > [ Alternativ för trådlös blixt ] i fototagningsmenyn och välj ett fjärrstyrt blixtläge (SB-500 stöder endast [ Gruppblixt ]). Proceduren för att justera inställningar och ta bilder i varje läge beskrivs nedan.

SB-5000

När en SB-5000 är monterad på kamerans tillbehörssko kan inställningarna för [ Blixtkontroll ] även ändras med kontrollerna på blixten.

Gruppblixt

Välj det här alternativet om du vill justera inställningarna separat för blixtenheterna i varje grupp.

 1. C : Välj [ Gruppblixt ] för [ Blixtkontroll ] > [ Fjärrstyrd blixt ].

 2. C : Markera [ Gruppblixtalternativ ] på skärmen [ Blixtkontroll ] och tryck på 2 .

 3. C : Justera blixteffekten och välj kanal och blixtkontrollläge.

  • Välj blixtkontrollläge och blixtnivå för huvudblixten och fjärrblixtenheterna i varje grupp.

  • Följande alternativ är tillgängliga:

   Alternativ Beskrivning
   TTL i-TTL blixtkontroll.
   q A Automatisk bländare. Endast tillgänglig med kompatibla blixtenheter.
   M Välj blixtnivå manuellt.
   –– (av) Fjärrenheterna tänder inte. [ Komp. ] kan inte justeras.
  • För [ Channel ] väljer du den kanal (1–4) som huvudblixten ska använda för optisk fjärrstyrning av blixten.
  • Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja Channel [ 3 ].

 4. f : Välj en kanal för fjärrblixtenheterna.

  Ställ in fjärrblixtenheterna på den kanal som valts för [ Channel ] i steg 3.

 5. f : Gruppera fjärrblixtenheterna.

  • Välj en grupp (A, B eller C).
  • Om du använder en SB-500 som huvudblixt, välj från grupperna A och B.
  • Det finns ingen begränsning på antalet fjärrblixtenheter som kan användas. Det praktiska maxvärdet är dock tre per grupp, eftersom ljuset från fjärrblixtenheterna kommer att störa prestandan om fler blixtenheter används.
 6. C / f : Komponera bilden och arrangera blixtenheterna.

  • Se dokumentationen som medföljer blixtenheterna för mer information.
  • Testavfyra enheterna och bekräfta att de fungerar normalt. För att testavfyra enheterna, använd alternativet [ Testblixt ] i i menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].
 7. C / f : Ta bilden efter att ha bekräftat att de blixtklara lamporna för alla blixtenheter är tända.

Flash info

Alternativ för gruppblixt kan visas med hjälp av alternativet [ Blixtinfo ] i i -menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

Snabb trådlös kontroll (endast SB-5000)

Välj det här alternativet för att kontrollera den relativa balansen mellan fjärrblixtenheterna i grupp A och B och justera blixteffekten för grupp C. Uteffekten för grupp C justeras manuellt.

 1. C : Välj [ Snabb trådlös kontroll ] för [ Blixtkontroll ] > [ Fjärrstyrning av blixt ] .

 2. C : Markera [ Alternativ för snabb trådlös kontroll ] på skärmen [ Blixtkontroll ] och tryck på 2 .

 3. C : Justera inställningarna för snabb trådlös kontroll.

  • Välj balansen mellan grupp A och B.

  • Justera blixtkompensation för grupp A och B.

  • Justera inställningarna för grupp C:

   • Välj [ M ] för att aktivera eller [ – – ] för att inaktivera enheterna i grupp C.
   • När [ M ] väljs kommer enheterna i grupp C att avfyras på den valda utgången.

  • Välj kanal.

   • För [ Channel ] väljer du den kanal (1–4) som huvudblixten ska använda för optisk fjärrstyrning av blixten.
   • Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja Channel [ 3 ].

 4. f : Välj en kanal för fjärrblixtenheterna.

  Ställ in fjärrblixtenheterna på den kanal som valts för [ Channel ] i steg 3.

 5. f : Gruppera fjärrblixtenheterna.

  • Välj en grupp (A, B eller C).
  • Det finns ingen begränsning på antalet fjärrblixtenheter som kan användas. Det praktiska maxvärdet är dock tre per grupp, eftersom ljuset från fjärrblixtenheterna kommer att störa prestandan om fler blixtenheter används.
 6. C / f : Komponera bilden och arrangera blixtenheterna.

  • Se dokumentationen som medföljer blixtenheterna för mer information.
  • Testavfyra enheterna och bekräfta att de fungerar normalt. För att testavfyra enheterna, använd alternativet [ Testblixt ] i i menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].
 7. C / f : Ta bilden efter att ha bekräftat att de blixtklara lamporna för alla blixtenheter är tända.

Flash info

Inställningar för snabb trådlös kontroll kan ses med hjälp av alternativet [ Flash info ] i i -menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].

Fjärrupprepning (endast SB-5000)

Blixtenheterna avfyras upprepade gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.

 1. C : Välj [ Fjärrupprepning ] för [ Blixtkontroll ] > [ Fjärrstyrning av blixt ].

 2. C : Markera [ Alternativ för fjärrupprepning ] på skärmen [ Blixtkontroll ] och tryck på 2 .

 3. C : Justera alternativ för fjärrupprepning.

  • Justera "utgång", "tider" och "frekvens".

  • Aktivera eller inaktivera valda grupper.

   • Välj [ ON ] för att aktivera eller [ – – ] för att inaktivera den valda gruppen.

  • Välj kanal.

   • För [ Channel ] väljer du den kanal (1–4) som huvudblixten ska använda för optisk fjärrstyrning av blixten.
   • Om fjärrblixtenheterna inkluderar en SB-500 måste du välja Channel [ 3 ].

 4. f : Välj en kanal för fjärrblixtenheterna.

  Ställ in fjärrblixtenheterna på den kanal som valts för [ Channel ] i steg 3.

 5. f : Gruppera fjärrblixtenheterna.

  • Välj en grupp (A, B eller C).
  • Det finns ingen begränsning på antalet fjärrblixtenheter som kan användas. Det praktiska maxvärdet är dock tre per grupp, eftersom ljuset från fjärrblixtenheterna kommer att störa prestandan om fler blixtenheter används.
 6. C / f : Komponera bilden och arrangera blixtenheterna.

  • Se dokumentationen som medföljer blixtenheterna för mer information.
  • Testavfyra enheterna och bekräfta att de fungerar normalt. För att testavfyra enheterna, använd alternativet [ Testblixt ] i i menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].
 7. C / f : Ta bilden efter att ha bekräftat att de blixtklara lamporna för alla blixtenheter är tända.

Optisk AWL

 • Placera sensorfönstren på fjärrblixtenheterna för att fånga upp ljuset från huvudblixten. Särskild försiktighet krävs om masterblixten är monterad på en handhållen kamera.
 • Se till att direkt ljus eller starka reflektioner från fjärrblixtenheterna inte kommer in i kameralinsen (i [ TTL ]-läge) eller fotocellerna på fjärrblixtenheterna ([ q A ]-läge). Annars kan ljus från blixtenheterna störa exponeringen.
 • Även om [ -- ] väljs för [ Masterblixt ] > [ Läge ] kan masterblixten avge lågintensiva tidsblixtar. Dessa blixtar kan förekomma på bilder tagna på kort håll. Detta kan förhindras genom att välja låg ISO-känslighet eller små bländare (höga f-tal).
 • Efter att ha placerat de fjärranslutna blixtenheterna, ta en testbild och se resultaten på kamerans display.

Flash info

Alternativ för fjärrupprepning kan ses med alternativet [ Flash info ] i i -menyn, som kan läggas till menyn med Custom Setting f1 [ Customize i menu ].