Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Spela in videor

De grundläggande stegen för att spela in videor beskrivs nedan.

 1. Välj videoläge genom att vrida foto/videoväljaren till 1 .

  Observera att extra blixtenheter inte kan användas när kameran är i videoläge.

 2. Tryck på videoinspelningsknappen för att starta inspelningen.

  • En inspelningsindikator kommer att visas och kanterna på fotograferingsskärmen blir röda. Displayen visar också återstående tid, eller med andra ord den ungefärliga mängden ny film som kan spelas in på minneskortet.

   1. Inspelningsindikator
   2. Videoinspelningstid (längden på inspelad film)
   3. Tillgänglig inspelningstid
   4. Inspelningsindikator (röd kant)
  • Kameran kan omfokuseras under inspelning genom att trycka på AF-ON- knappen.
  • Ljud spelas in via den inbyggda mikrofonen. Täck inte över mikrofonen under inspelning.
  • Du kan också fokusera genom att trycka på ditt motiv i monitorn.
 3. Tryck på videoinspelningsknappen igen för att avsluta inspelningen.

Minneskortets åtkomstlampa

Minneskortets åtkomstlampa tänds medan videon spelas in. Ta inte bort minneskortet eller batteriet.

0 ikonen

En 0 ikon indikerar att videor inte kan spelas in.

Varningar: Spela in videor

 • Videoinspelning avslutas automatiskt om:
  • maximal längd nås,
  • batteriet är slut,
  • du väljer ett annat fotograferingsläge,
  • du byter lägen med foto-/videoväljaren,
  • linsen tas bort, eller
  • kamerans inre temperatur stiger.
 • Ljud från kameran kan höras i inspelade bilder:
  • under autofokus,
  • under vibrationsreduktion, eller
  • när bländaröppningen används.

Varningar för hög temperatur

En varning för hög temperatur för minneskort ( X ) eller hög temperaturvarning ( K ) kan visas i fotograferingsdisplayen om kamerans interna temperatur stiger eller om minneskorten blir varma under videoinspelning.

 • När kameran visar en varning för hög temperatur på minneskortet ( X ), vänta tills kameran svalnat och varningen försvinner innan du tar bort minneskorten. Om du försöker ta bort minneskorten omedelbart kan det orsaka brännskador eller att korten tappas och skadas.
 • Om en varning för hög temperatur för minneskort ( X ) eller hög temperaturvarning ( K ) visas, kan inte bara minneskorten utan även kamerahuset och batterierna vara varma.

Varningar: Fotografering och videoinspelning

 • Du kanske märker följande i fotograferingsdisplayen. Dessa fenomen kommer också att synas i alla foton eller filmer som spelas in med kameran:
  • flimmer eller band i scener upplysta av sådana källor som lysrör, kvicksilverånga eller natriumlampor,
  • förvrängning under rörelse (enskilda motiv som tåg eller bilar som rör sig i hög hastighet genom ramen kan förvrängas, eller hela bilden kan verka förvrängd när kameran panoreras horisontellt),
  • ojämna kanter, färgkanter, moiré eller ljusa fläckar,
  • ljusa områden eller band i scener upplysta av blinkande tecken och andra intermittenta ljuskällor eller när motivet kortvarigt belyses av en blixt eller annan ljus, momentan ljuskälla, eller
  • flimmer när bländaröppningen används under videoinspelning.
 • Observera att brus (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer) och oväntade färger kan uppstå om du använder X knappen för att zooma in på vyn genom objektivet.
 • Undvik att rikta kameran mot solen eller andra kraftfulla ljuskällor när du spelar in. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till skada på kamerans interna kretsar.

Använda skärmzoom i videoläge

X -knappen kan också användas för att zooma in på skärmen i videoläge ( 0 Använda zoom i fotoläge ) .

 • Tryck på X under inspelning för att zooma in 50 %, 100 % (1 : 1) eller 200 %. För att zooma ut, tryck på W ( Q ). Observera dock att 50 % zoom inte är tillgänglig vid en bildstorlek på 1920 × 1080.
 • Zoom är inte tillgänglig under RAW inspelning ( 0 RAW -video) .
 • När du tittar på videor kan du zooma in på den aktuella bildrutan när uppspelningen är pausad.