Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

FTP-servrar: Ansluter via trådlöst LAN

Kameran kan ansluta till FTP-servrar via Wi-Fi (inbyggt trådlöst LAN).

Ansluta till flera enheter

Kameran kan bara ansluta till en typ av enhet (dator, FTP-server eller smart enhet) åt gången. Avsluta den aktuella anslutningen innan du försöker ansluta till en enhet av en annan typ.

Kan du inte ansluta?

Om du har problem med att ansluta, försök:

 • stänger av kameran och sätter på den igen,
 • kontrollera trådlösa inställningar på FTP-servern, eller
 • starta om FTP-servern.

Trådlöst LAN-fel

För information om trådlösa eller Ethernet-relaterade fel, se "Felsökning av trådlösa LAN- och Ethernet-anslutningar" ( 0 Felsökning av trådlösa LAN- och Ethernet-anslutningar) .

Ansluter till FTP-servrar via trådlöst LAN

Kameran kan ansluta till FTP-servrar antingen via direkt trådlös länk (åtkomstpunktsläge) eller via en trådlös router på ett befintligt nätverk, inklusive hemnätverk (infrastrukturläge).

FTP-servrar

 • Servrar kan konfigureras med standard FTP-tjänster – inklusive IIS (Internet Information Services) – tillgängliga med Windows 11 och Windows 10 .
 • Internet FTP-anslutningar och anslutning till FTP-servrar som kör programvara från tredje part stöds inte.

FTPS-servrar

 • Innan du ansluter till en server via FTPS måste du ladda ett rotcertifikat till kameran. Detta kan göras med hjälp av [ Anslut till FTP-server ] > [ Alternativ ] > [ Hantera rotcertifikat ] > [ Importera rotcertifikat ] i nätverksmenyn.
 • Kontakta nätverksadministratören för den aktuella FTPS-servern för information om hur du skaffar rotcertifikat.

Direkt trådlös anslutning (åtkomstpunktläge)

Kameran och FTP-servern ansluts via direkt trådlös länk. Kameran fungerar som en trådlös LAN-åtkomstpunkt, som låter dig ansluta när du arbetar utomhus och i andra situationer där FTP-servern inte redan är ansluten till ett trådlöst nätverk och eliminerar behovet av komplicerade justeringar av inställningar.

 • Skapa en värdprofil med hjälp av kameraanslutningsguiden.

 1. Välj [ Anslut till FTP-server ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Nätverksinställningar ] och tryck på 2 .

 2. Markera [ Skapa profil ] och tryck på J .

 3. Markera [ Connection wizard ] och tryck på 2 .

  Anslutningsguiden startas.

  Manuell konfiguration

  Välj [ Konfigurera manuellt ] för att konfigurera inställningarna manuellt.

 4. Namnge den nya profilen.

  • För att gå vidare till nästa steg utan att ändra standardnamnet, tryck på X .
  • Vilket namn du än väljer kommer att visas i nätverksmenyn [ Anslut till FTP-server ] > [ Nätverksinställningar ]-listan.
  • För att byta namn på profilen, tryck på J . För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Tryck på X för att fortsätta efter att ha angett ett namn.

 5. Markera [ Direktanslutning till dator ] och tryck på J .

  Kamerans SSID och krypteringsnyckel kommer att visas.

 6. Upprätta en anslutning till kameran.

  Windows :

  • Klicka på ikonen för trådlöst LAN i aktivitetsfältet.
  • Välj SSID som visas av kameran i steg 5.
  • När du uppmanas att ange nätverkssäkerhetsnyckeln anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 5. Datorn kommer att initiera en anslutning till kameran.

  macOS :

  • Klicka på ikonen för trådlöst LAN i menyraden.
  • Välj SSID som visas av kameran i steg 5.
  • När du uppmanas att ange nätverkssäkerhetsnyckeln anger du krypteringsnyckeln som visas av kameran i steg 5. Datorn kommer att initiera en anslutning till kameran.

 7. Välj servertyp.

  Markera [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) eller [ FTPS ] (FTP-SSL) och tryck på J för att visa en dialogruta där du kan välja en inloggningsmetod.

 8. Logga in.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Anonym inloggning ] Välj det här alternativet om servern inte kräver ett användar-ID eller lösenord. Det här alternativet kan endast användas med servrar som är konfigurerade för anonym inloggning. Om inloggningen lyckas kommer kameran att uppmana dig att välja en destination.
  [ Ange användar-ID ] Ange ett användar-ID och lösenord. Tryck på J för att logga in när inmatningen är klar. Om inloggningen lyckas kommer kameran att uppmana dig att välja en destination.

  Brandväggsinställningar

  • Portarna som används för FTP varierar med servertypen. Portnumren listas nedan.

   • [ FTP ]: TCP-portar 21 och 32768 till 61000
   • [ SFTP ]: TCP-portar 22 och 32768 till 61000
   • [ FTPS ]: TCP-portar 21 och 32768 till 61000
  • Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till lämpliga portar.
 9. Välj en målmapp.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Hemmapp ] Välj det här alternativet för att välja serverns hemmapp som destination för bilder som laddas upp från kameran. En dialogruta för "setup complete" kommer att visas om åtgärden lyckas.
  [ Ange mappnamn ] Ange målmappens namn manuellt. Mappen måste redan finnas på servern. Ange mappnamnet och sökvägen när du uppmanas att göra det och tryck på J för att visa dialogrutan "setup complete".
 10. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning upprättats kommer profilnamnet att visas i grönt i kamerans [ Anslut till FTP-server ]-menyn.

  • Om profilnamnet inte visas i grönt, anslut till kameran via listan över trådlösa nätverk på FTP-servern.

En trådlös anslutning har nu upprättats mellan kameran och FTP-servern.

 • "FTP" kommer att visas i kamerans fotograferingsdisplay när en anslutning har upprättats. Om ett anslutningsfel uppstår kommer denna indikator att visas i rött tillsammans med en C -ikon.

Bilder tagna med kameran kan laddas upp till FTP-servern enligt beskrivningen under "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP-server".

Ansluter i infrastrukturläge

Kameran ansluter till en FTP-server på ett befintligt nätverk (inklusive hemnätverk) via en trådlös router.

 • Skapa en värdprofil med hjälp av kameraanslutningsguiden.

Infrastrukturläge

Infrastrukturläge stöder anslutning till FTP-servrar på olika nätverk.

 1. Välj [ Anslut till FTP-server ] i nätverksmenyn, markera sedan [ Nätverksinställningar ] och tryck på 2 .

 2. Markera [ Skapa profil ] och tryck på J .

 3. Markera [ Connection wizard ] och tryck på 2 .

  Anslutningsguiden startas.

  Manuell konfiguration

  Välj [ Konfigurera manuellt ] för att konfigurera inställningarna manuellt.

 4. Namnge den nya profilen.

  • För att gå vidare till nästa steg utan att ändra standardnamnet, tryck på X .
  • Vilket namn du än väljer kommer att visas i nätverksmenyn [ Anslut till FTP-server ] > [ Nätverksinställningar ]-listan.
  • För att byta namn på profilen, tryck på J . För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Tryck på X för att fortsätta efter att ha angett ett namn.

 5. Markera [ Sök efter Wi-Fi nätverk ] och tryck på J .

  Kameran söker efter nätverk som för närvarande är aktiva i närheten och listar dem efter namn (SSID).

  " Enkel anslutning "

  För att ansluta utan att ange ett SSID eller krypteringsnyckel, tryck på X i steg 5. Tryck sedan på J och välj bland alternativen nedan. Efter anslutning, fortsätt till steg 8.

  Alternativ Beskrivning
  [ Tryckknapp WPS ] För routrar som stöder WPS med tryckknapp. Tryck på WPS-knappen på routern och tryck sedan på kamerans J knapp för att ansluta.
  [ PIN-inmatning WPS ] Kameran visar en PIN-kod. Använd en dator och ange PIN-koden på routern. För mer information, se dokumentationen som medföljer routern.
 6. Välj ett nätverk.

  • Markera ett nätverks-SSID och tryck på J .
  • Bandet som varje SSID fungerar på indikeras med en ikon.
  • Krypterade nätverk indikeras med en h -ikon. Om det valda nätverket är krypterat ( h ), kommer du att uppmanas att ange krypteringsnyckeln. Om nätverket inte är krypterat, fortsätt till steg 8.
  • Om det önskade nätverket inte visas, tryck på X för att söka igen.

  Dolda SSID

  Nätverk med dolda SSID indikeras med tomma poster i nätverkslistan.

  • För att ansluta till ett nätverk med ett dolt SSID, markera en tom post och tryck på J . Tryck sedan på J ; kameran kommer att uppmana dig att ange ett SSID.
  • Ange nätverksnamnet och tryck på X . Tryck på X igen; kameran kommer nu att uppmana dig att ange krypteringsnyckeln.

 7. Ange krypteringsnyckeln.

  • Tryck på J och ange krypteringsnyckeln för den trådlösa routern.

  • För mer information, se dokumentationen för den trådlösa routern.
  • Tryck på X när inmatningen är klar.

  • Tryck på X igen för att initiera anslutningen. Ett meddelande kommer att visas i några sekunder när anslutningen är upprättad.

 8. Skaffa eller välj en IP-adress.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Få automatiskt ] Välj det här alternativet om nätverket är konfigurerat att tillhandahålla IP-adressen automatiskt. Ett meddelande om att konfigurationen är klar kommer att visas när en IP-adress har tilldelats.
  [ Ange manuellt ]

  Ange IP-adressen och subnätmasken manuellt.

  • Tryck på J ; du kommer att bli ombedd att ange IP-adressen.
  • Vrid på huvudkommandoratten för att markera segment.
  • Tryck på 4 eller 2 för att ändra det markerade segmentet och tryck på J för att spara ändringarna.
  • Tryck sedan på X ; meddelandet "konfigurering klar" visas. Tryck på X igen för att visa subnätmasken.
  • Tryck på 1 eller 3 för att redigera subnätmasken och tryck på J ; meddelandet "konfigurering klar" visas.
 9. Tryck på J för att fortsätta när meddelandet "konfiguration klar" visas.

 10. Välj servertyp.

  Markera [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) eller [ FTPS ] (FTP-SSL) och tryck på J för att visa en dialogruta där du kan ange serveradressen.

 11. Ange serveradressen.

  • Tryck på J för att ange serverns URL eller IP-adress.

  • Tryck på X när inmatningen är klar.

  • Tryck på X igen för att ansluta till FTP-servern. Du kommer att bli ombedd att välja en inloggningsmetod.

 12. Logga in.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Anonym inloggning ] Välj det här alternativet om servern inte kräver ett användar-ID eller lösenord. Det här alternativet kan endast användas med servrar som är konfigurerade för anonym inloggning. Om inloggningen lyckas kommer kameran att uppmana dig att välja en destination.
  [ Ange användar-ID ] Ange ett användar-ID och lösenord. Tryck på J för att logga in när inmatningen är klar. Om inloggningen lyckas kommer kameran att uppmana dig att välja en destination.

  Brandväggsinställningar

  • Portarna som används för FTP varierar med servertypen. Portnumren listas nedan.

   • [ FTP ]: TCP-portar 21 och 32768 till 61000
   • [ SFTP ]: TCP-portar 22 och 32768 till 61000
   • [ FTPS ]: TCP-portar 21 och 32768 till 61000
  • Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till lämpliga portar.
 13. Välj en målmapp.

  Markera ett av följande alternativ och tryck på J .

  Alternativ Beskrivning
  [ Hemmapp ] Välj det här alternativet för att välja serverns hemmapp som destination för bilder som laddas upp från kameran. En dialogruta för "setup complete" kommer att visas om åtgärden lyckas.
  [ Ange mappnamn ] Ange målmappens namn manuellt. Mappen måste redan finnas på servern. Ange mappnamnet och sökvägen när du uppmanas att göra det och tryck på J för att visa dialogrutan "setup complete".
 14. Kontrollera anslutningen.

  När en anslutning upprättats kommer profilnamnet att visas i grönt i kamerans [ Anslut till FTP-server ]-menyn.

En trådlös anslutning har nu upprättats mellan kameran och FTP-servern.

 • "FTP" kommer att visas i kamerans fotograferingsdisplay när en anslutning har upprättats. Om ett anslutningsfel uppstår kommer denna indikator att visas i rött tillsammans med en C -ikon.

Bilder tagna med kameran kan laddas upp till FTP-servern enligt beskrivningen under "Ladda upp bilder" ( 0 Ladda upp bilder ) i kapitlet "Vad du kan göra när kameran är ansluten till en dator eller FTP-server".

Avsluta anslutningen till FTP-servern

Du kan avsluta anslutningen genom att:

 • stänga av kameran, eller
 • välja [ Avsluta aktuell anslutning ] för [ Anslut till FTP-server ] > [ Nätverksinställningar ] i nätverksmenyn.

Access-Point Mode

Ett fel uppstår om FTP-serverns trådlösa anslutning avaktiveras före kamerans. Inaktivera kamerans anslutning först.