Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Fotoinformation

Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 , 3 eller DISP -knappen för att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

 1. Grundläggande information
 2. Exponeringsdata *
 3. Markera display *
 4. RGB-histogram *
 1. Fotograferingsdata *
 2. Översiktsdata *
 3. Inga (endast bild) *
 4. Filinformation *

Visas endast om motsvarande alternativ är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.

Grundläggande information

 1. Röstmemo-indikator ( 0 Spela upp röstmemon )
 2. Skydda status ( 0 Skydda bilder från radering )
 3. Retuscheringsindikator ( 0 Retuscheringsfotografier )
 4. Uppladdningsmarkering ( 0 Välja bilder för uppladdning )
 5. IPTC förinställd indikator ( 0 IPTC )
 6. Fokuspunkt ( 0 Fokuspunktsval ) 1
 7. Första bilden i serie/totalt antal bilder i serie ( 0 -serieuppspelning) 2
 8. Ramnummer/totalt antal bildrutor
 9. Bildkvalitet ( 0 Justera bildkvalitet )
 1. Bildstorlek ( 0 Välja bildstorlek )
 2. Bildområde ( 0 Justera bildområdesinställningar )
 3. HLG-ikon ( 0 HLG )
 4. Inspelningstid ( 0 tidszon och datum )
 5. Inspelningsdatum ( 0 tidszon och datum )
 6. Nuvarande kortplats
 7. Betyg ( 0 Betyg Bilder )
 8. Mappnamn ( 0 lagringsmapp )
 9. Filnamn ( 0 filnamn )

Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

Visas på den första bilden i varje bildserie när [ Markera första bilden i serie ] är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ] i uppspelningsmenyn.

Exponeringsdata

 1. Nuvarande kortplats
 2. Mappnummer – ramnummer ( 0 lagringsmapp )
 3. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 4. Slutartid ( 0 S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )
 1. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
 2. Exponeringskompensationsvärde ( 0 Exponeringskompensation )
 3. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet ) *

Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Markera Display

 1. Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade) blinkar på displayen.

RGB-histogram

 1. Vitbalans ( 0 Vitbalans )

  Färgtemperatur ( 0 Välja färgtemperatur )

  Förinställd manuell ( 0 förinställd manuell )

  Finjustering av vitbalans ( 0 Finjustering av vitbalans )

 1. Histogram (RGB-kanal)
 2. Histogram (röd kanal)
 3. Histogram (grön kanal)
 4. Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på bilden i histogramdisplayen, tryck på X . Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen. Använd multiväljaren för att bläddra till områden i ramen som inte är synliga på monitorn. Tryck på W ( Q ) för att zooma ut.

Histogram

Histogram visar tonfördelning. Pixelljusstyrka (ton) plottas på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln.

 • Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir tonfördelningen relativt jämn.

 • Om bilden är mörk kommer fördelningen att flyttas åt vänster.

 • Om bilden är ljus kommer fördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster. Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på monitorn.

Histogramdisplayen

 • RGB-histogram visar tonfördelning.
 • Kamerahistogram kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Använd dem som en guide till faktisk tonfördelning.

Fotograferingsdata

Visa inställningarna som gällde när bilden togs. Bilddatalistan har flera sidor som kan visas genom att trycka på 1 eller 3 . Informationen som visas kan väljas med [ Visningsalternativ för uppspelning ] > [ Detaljerad fotograferingsdata ] i uppspelningsmenyn.

Grundläggande fotograferingsdata

 1. Mätning ( 0 Mätning )

  Slutarhastighet ( 0 S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )

  Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

 2. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )

  ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet ) 1

 3. Exponeringskompensationsvärde ( 0 Exponeringskompensation )

  Optimal exponeringsinställning ( 0 b6: Finjustera Optimal Exposure ) 2

 4. Brännvidd
 1. Linsdata
 2. Fokusläge ( 0 Fokusläge )

  AF-områdesläge ( 0 AF-områdesläge )

 3. Vibrationsreducering ( 0 Vibrationsreducering )
 4. Vitbalans ( 0 Vitbalans ) 3
 5. Finjustering av vitbalans ( 0 Finjustering av vitbalans )
 6. Färgrymd ( 0 Färgrymd )
 7. Kameranamn

Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Visas om anpassad inställning b6 [ Finjustera optimal exponering ] har ställts in på ett annat värde än noll.

Inkluderar även färgtemperaturen för bilder tagna med 4 [ Auto ], D [ Naturligt ljus auto ] eller L [ Förinställ manuell ].

Flash-data

Visas endast om bilden har tagits med extra blixtenhet ( 0 'On-Camera' Versus 'Remote' , Vad är Remote Flash Photography? ).

 1. Flash typ
 2. Fjärrkontroll för blixt
 3. Blixtläge ( 0 blixtlägen )
 1. Blixtkontrollläge ( 0 Blixtkontrollläge )

  Blixtkompensation ( 0 Blixtkompensation )

Picture Control /HLG-data

 1. Picture Control ( 0 bildkontroller ) 1

  HLG Picture Control ( 0 Ställ in Picture Control (HLG) ) 1

  HLG kvalitet ( 0 HLG kvalitet )

 1. Hudmjukning ( 0 Skin Softing )
 2. Stående visningsbalans ( 0 Stående visningsbalans ) 2

Objekten som visas varierar beroende på vilken Picture Control som gällde när bilden togs.

Visar valt läge och finjusteringsvärde.

Andra fotograferingsdata

 1. Hög ISO NR ( 0 Hög ISO NR )

  Brusreducering vid lång exponering ( 0 Long Exposure NR )

 2. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 3. HDR-styrka ( 0 HDR-överlägg )
 1. Vinjettkontroll ( 0 Vinjettkontroll )
 2. Historik för retuschering gjorda med alternativet [ Retuschering ] i uppspelningsmenyn i ( 0 Retuschering av fotografier ) . Ändringar listas i den ordning som tillämpas.
 3. Bildkommentar ( 0 Bildkommentar )

Upphovsrättsinformation

Upphovsrättsinformation visas endast om den spelades in med alternativet [ Copyright information ] i inställningsmenyn när bilden togs.

 1. Fotograf ( 0 Copyright Information )
 1. Upphovsrättsinnehavare ( 0 Upphovsrättsinformation )

Platsdata

Platsdata måste laddas ner från en smart enhet eller GPS mottagare och visas endast om den var inbäddad i bilden vid den tidpunkt då den togs.

 • Artiklarna som listas varierar med den smarta enheten eller GPS mottagaren som data hämtades från.
 • Platsdata som spelats in med videor är de som rapporterades i början av inspelningen.
 • Observera att kameran kanske inte kan ladda ner eller visa platsdata från smarta enheter beroende på vilken version av enhetens operativsystem och/eller SnapBridge -appen som används.

IPTC -data

 1. Rubrik
 2. Händelse-ID
 3. Rubrik
 4. Objektets namn
 5. Stad
 6. stat
 7. Land
 1. Kategori
 2. Supp. Katt. (tilläggskategorier)
 3. Byline
 4. Byline titel
 5. Författare/redaktör
 6. Kreditera
 7. Källa

Översikt

 1. Ramnummer/totalt antal bildrutor
 2. Kameranamn
 3. Histogram ( 0 Histogram )
 4. Bildkvalitet ( 0 Justera bildkvalitet )
 5. Bildstorlek ( 0 Välja bildstorlek )
 6. Bildområde ( 0 Justera bildområdesinställningar )
 7. HLG-ikon ( 0 HLG )
 1. Inspelningstid ( 0 tidszon och datum )
 2. Inspelningsdatum ( 0 tidszon och datum )
 3. Nuvarande kortplats
 4. Mappnamn ( 0 lagringsmapp )
 5. Filnamn ( 0 filnamn )
 6. Betyg ( 0 Betyg Bilder )

 1. Röstmemo-indikator ( 0 Spela upp röstmemon )
 2. Skydda status ( 0 Skydda bilder från radering )
 3. Retuscheringsindikator ( 0 Retuscheringsfotografier )
 4. Uppladdningsmarkering ( 0 Välja bilder för uppladdning )
 5. IPTC förinställd indikator ( 0 IPTC )
 6. Platsdataindikator
 7. Bildkommentarindikator ( 0 Bildkommentar )
 8. Mätning ( 0 Mätning )
 9. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 10. Slutartid ( 0 S (Slutartidsprioriterad auto) , M (manuell) )
 1. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
 2. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet ) 1
 3. Brännvidd
 4. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 5. Picture Control ( 0 bildkontroller )
 6. Färgrymd ( 0 Färgrymd )
 7. Blixtläge ( 0 blixtlägen ) 2
 8. Vitbalans ( 0 Vitbalans )

  Färgtemperatur ( 0 Välja färgtemperatur )

  Förinställd manuell ( 0 förinställd manuell )

  Finjustering av vitbalans ( 0 Finjustering av vitbalans )

 9. Blixtkompensation ( 0 Blixtkompensation ) 2

  Commander-läge 2

 10. Exponeringskompensationsvärde ( 0 Exponeringskompensation )

Visas i rött om bilden togs med automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad.

Visas endast om bilden har tagits med extra blixtenhet ( 0 'On-Camera' Versus 'Remote' , Vad är Remote Flash Photography? ).

Filinformation

 1. Röstmemo-indikator ( 0 Spela upp röstmemon )
 2. Skydda status ( 0 Skydda bilder från radering )
 3. Retuscheringsindikator ( 0 Retuscheringsfotografier )
 4. Uppladdningsmarkering ( 0 Välja bilder för uppladdning )
 1. IPTC förinställd indikator ( 0 IPTC )
 2. Fokuspunkt ( 0 Fokuspunktsval ) 1
 3. Ramnummer/totalt antal bildrutor
 4. Första bilden i serie/totalt antal bilder i serie ( 0 -serieuppspelning) 2
 5. Betyg ( 0 Betyg Bilder )

Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.

Visas på den första bilden i varje bildserie när [ Markera första bilden i serie ] är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.