Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Blixtkontroll

G -knapp U C fototagningsmeny

Justera inställningarna för trådlösa fjärrblixtenheter eller extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko.

  • För information om justering av inställningar för extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko, se "Använda en blixt på kameran" ( 0 Använda en blixt på kameran) .
  • För information om justering av inställningar för trådlösa fjärrblixtenheter, se "Vad är fjärrblixtfotografering?" ( 0 Vad är fjärrblixtfotografering? ).

Blixtkontrollläge

Välj ett blixtkontrollläge och blixtnivå och justera andra inställningar för blixtenheterna SB‑5000, SB‑500, SB‑400 eller SB‑300 monterade på kamerans tillbehörssko.

  • De tillgängliga alternativen i blixtkontrolldisplayen varierar med det alternativ som valts för [ Blixtkontrollläge ] .
  • Inställningar för andra blixtenheter än SB‑5000, SB‑500, SB‑400 och SB‑300 kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.
  • Inställningar för en SB-5000 monterad på tillbehörsskon kan också justeras med kontrollerna på blixtenheten.

Alternativ Beskrivning
[ TTL ] Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
[ Automatisk extern blixt ] Ljus från blixten reflekteras från motivet till en automatisk extern blixtsensor och blixteffekten justeras automatiskt.
[ Manual för avståndsprioritet ] Välj avstånd till motivet; blixteffekten justeras automatiskt.
[ Manual ] Välj blixtnivå manuellt.
[ Återkommande blixt ] Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.

Alternativ för trådlös blixt

Justera inställningarna för samtidig trådlös kontroll av flera fjärrblixtenheter. Det här alternativet är endast tillgängligt när en SB-5000- eller SB-500-blixtenhet eller en trådlös fjärrkontroll WR-R11a eller WR-R10 är monterad på kameran.

Alternativ Beskrivning
Y [ Optisk AWL ] Fjärrblixtenheterna styrs med lågintensiva blixtar som avges av masterblixten ( 0 Optical AWL ) .
Z [ Radio AWL ] Fjärrblixtenheterna styrs av radiosignaler från en WR-R11a/WR-R10 ansluten till kameran ( 0 Radio AWL ).
[ Av ] Fjärrblixtfotografering inaktiverad.

Fjärrkontroll för blixt

Välj fjärrstyrningsläge för blixt. Blixtalternativ kan justeras i blixtkontrolldisplayen; de tillgängliga alternativen varierar med det alternativ som valts för [ Fjärrblixtkontroll] .

Alternativ Beskrivning
[ Gruppblixt ] Välj ett separat blixtkontrollläge för varje grupp av fjärrblixtenheter ( 0 Gruppblixt , Gruppblixt ) .
[ Snabb trådlös kontroll ] Välj balansen mellan grupp A och B och justera utgången för grupp C manuellt ( 0 Snabb trådlös kontroll , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000)).
[ Fjärrupprepning ] Blixtenheterna avfyras upprepade gånger när slutaren är öppen, vilket ger en effekt med flera exponeringar ( 0 Remote Repeating , Remote Repeating (endast SB-5000) ) .

Radio Remote Flash Info

Se blixtenheterna som för närvarande styrs via radio AWL .