Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

ISO-känslighet

Om ISO-känslighet

Kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet) kan justeras efter mängden tillgängligt ljus. Om du väljer högre värden tillåter generellt snabbare slutartider vid samma bländare. Välj mellan inställningar från ISO 64 till 25600. Utökade inställningar på från cirka 0,3 till 1 EV (ISO 32 ekvivalent) under ISO 64 och 0,3 till 2 EV (ISO 102400 ekvivalent) över ISO 25600 finns också tillgängliga.

Justera ISO-känslighet

Håll ned S ( Q )-knappen och vrid huvudkommandoratten.

  • Ditt val visas på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen.
  • I standardinställningarna görs ändringar av ISO-känsligheten i steg om ¹⁄₃ EV. Storleken på stegen kan ändras med anpassad inställning b1 [ ISO-känslighetsstegvärde ].

Hög ISO-känslighet

Ju högre ISO-känslighet, desto mindre ljus behövs för att göra en exponering, vilket gör att bilder kan tas när ljuset är dåligt och hjälper till att förhindra oskärpa när motivet är i rörelse. Observera dock att ju högre känslighet, desto mer sannolikt är bilden att påverkas av "brus" i form av slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer.

  • "Brus" kan reduceras genom att möjliggöra brusreducering med hög ISO. Hög ISO-brusreducering kan aktiveras med hjälp av [ Hög ISO NR ]-posterna i menyerna för fotografering och videoinspelning.

Alternativet Fotofotograferingsmenyn [ ISO-känslighetsinställningar ]

ISO-känsligheten kan också justeras med alternativet [ ISO-känslighetsinställningar ] i fototagningsmenyn.

Hej 0.3–Hej 2.0

En inställning på [ Hi 0,3 ] motsvarar en ISO-känslighet cirka 0,3 EV högre än ISO 25600 (ISO 32000 ekvivalent) och [ Hi 2.0 ] till en ISO-känslighet cirka 2 EV högre (ISO 102400 ekvivalent). Observera att bilder tagna med dessa inställningar är särskilt utsatta för "brus" i form av slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer.

Låg 0,3–Lo 1,0

[ Lo 0,3 ] motsvarar en ISO-känslighet cirka 0,3 EV under ISO 64 (ekvivalent med ISO 50). [ Lo 1.0 ] är ungefär 1 EV under ISO 64 (ekvivalent med ISO 32). Använd för större bländare eller längre slutartider när ljuset är starkt. Höjdpunkter kan vara överexponerade. I de flesta fall rekommenderas ISO-känsligheter på ISO [ 64 ] eller högre.

Automatisk ISO-känslighetskontroll

Auto ISO-känslighetskontroll justerar automatiskt ISO-känsligheten om optimal exponering inte kan uppnås vid det värde som valts av användaren. Du kan välja en övre gräns för automatisk ISO-känslighetskontroll (100–Hi 2.0) för att förhindra att ISO-känsligheten höjs för högt.

Aktiverar automatisk ISO-känslighetskontroll

  • Håll in S -knappen och vrid på underkommandoratten för att välja mellan ISO AUTO (automatisk ISO-känslighetskontroll aktiverad) och ISO (automatisk ISO-känslighetskontroll avaktiverad).

  • När automatisk ISO-känslighetskontroll är aktiverad visar fotograferingsdisplayen ISO AUTO och kontrollpanelen ISO-A . När känsligheten ändras från det värde som valts av användaren, kommer det justerade värdet att visas i displayerna.

  • Maximal känslighet kan justeras med alternativet [ ISO-känslighetsinställningar ] i fototagningsmenyn.

Varningar: Automatisk ISO-känslighetskontroll

  • Om det för närvarande valda värdet för [ ISO-känslighet ] är högre än det som valts för [ Maximal känslighet ], kommer värdet som valts för [ ISO-känslighet ] att fungera som den övre gränsen för automatisk ISO-känslighetskontroll.
  • Under blixtfotografering är slutartiden begränsad till det område som definieras av värdena som valts för anpassade inställningar e1 [ Blixtsynkroniseringshastighet ] och e2 [ Blixtslutartid ]. Om värdet som valts för [ Minsta slutartid ] inte ligger inom detta område, blir värdet som valts för anpassad inställning e2 [ Blixtslutartid ] den effektiva lägsta slutartiden.
  • Förutom i läge M spelas videor in med automatisk ISO-känslighetskontroll. Automatisk ISO-känslighetskontroll kan aktiveras för videoinspelning i läge M genom att välja [ ON ] för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-kontroll (läge M) ] i videoinspelningsmenyn.