Изберете дали да записвате времеви кодове, даващи час, минута, секунда и номер на кадър за всеки кадър, когато снимате видеоклипове. Времевите кодове не са включени във видеоклипове, заснети с [ H.264 8-bit (MP4) ], избрано за [ Video file type ] в менюто за видеозапис.

опция

Описание

[ Запис на времеви кодове ]

  • [ Вкл .]: Запис на времеви кодове. Времевият код се появява на дисплея за снимане.

  • [ Вкл. (с HDMI изход) ]: Времевите кодове ще бъдат включени в кадрите, записани на външни записващи устройства, свързани към камерата чрез HDMI кабел. Камерата поддържа мониторни записващи устройства от серията Atomos SHOGUN, NINJA и SUMO.

  • [ Изкл. ]: Часовите кодове не се записват.

[ Метод на преброяване ]

  • [ Записване ]: Времевите кодове се увеличават само докато записът е в ход.

  • [ Свободен ход ]: Времевите кодове се увеличават непрекъснато. Времевите кодове продължават да се увеличават, докато камерата е изключена.

[ Произход на времевия код ]

  • [ Нулиране ]: Нулирайте часовия код на 00:00:00.00.

  • [ Въведете ръчно ]: Въведете часа, минутата, секундата и номера на рамката ръчно.

  • [ Текущо време ]: Задайте часовия код на текущия час, отчетен от часовника на фотоапарата. Преди да продължите, изберете [ Часова зона и дата ] в менюто за настройка и се уверете, че часовникът на фотоапарата е настроен на правилния час и дата.

[ Пускане на рамка ]

Изберете [ ON ], за да компенсирате несъответствията между броя на кадрите и действителното време за запис при скорост на кадрите от 30 и 60 fps.

Внимание: HDMI устройства

Избирането на [ Вкл. (с HDMI изход) ] за [ Запис на времеви кодове ] може да наруши извеждането на заснет материал към HDMI устройства.