Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Tilslut til computer

G -knap U F netværksmenu

Opret forbindelse til computere via Ethernet eller trådløst LAN.

Netværks indstillinger

Tilføj kameranetværksprofiler. Dette element kan også bruges til at vælge mellem eksisterende netværksprofiler.

Opret profil

Opret nye netværksprofiler ( 0 Trådløst LAN , Ethernet-forbindelser ).

 • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil og oprette forbindelse til det valgte netværk.
 • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 .
Mulighed Beskrivelse
[ Generelt ]
 • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen.
 • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .
[ Trådløs ]

Vis forbindelsesindstillinger for tilslutning til trådløse netværk.

 • Infrastrukturtilstand : Juster indstillinger for forbindelse til et netværk via en router.

  • [ SSID ]: Indtast netværkets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælges automatisk.
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.
  • [ Adgangskode ]: Indtast netværksadgangskoden.
 • Adgangspunkttilstand : Juster indstillinger for direkte trådløs forbindelse til kameraet.

  • [ SSID ]: Vælg kameraets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælg [ Auto ] eller [ Manuel ].
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.
  • [ Adgangskode ]: Hvis en anden indstilling end [ ÅBN ] er valgt for [ Godkendelse/kryptering ], kan dette punkt bruges til at ændre kameraets adgangskode.
[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-indstillinger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

 • Hvis [ ON ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnetmasken for forbindelser i infrastrukturtilstand blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.
 • Vælg [ OFF ] for at indtaste IP-adressen ([ Address ]) og subnetmasken ([ Mask ]) manuelt.

Kopi til/fra kort

Del netværksprofiler.

 • Hvis der indsættes to hukommelseskort, vil profilerne blive kopieret til og fra kortet i slot 1.
Mulighed Beskrivelse
[ Kopier profil fra kort ] Kopier profiler fra rodbiblioteket på hukommelseskortet til kameraprofillisten.
[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til hukommelseskortet. Fremhæv en profil, og tryk på J for at kopiere den til hukommelseskortet.

 • Adgangskodebeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Afslut aktuel forbindelse

Afslut forbindelsen til det aktuelle netværk.

Tilslutningstype

Vælg en driftstilstand til brug, når kameraet er tilsluttet et netværk.

Mulighed Beskrivelse
[ Billedoverførsel ] Upload billeder til en computer, efterhånden som de tages, eller upload eksisterende billeder fra kameraets hukommelseskort.
[ Kamerakontrol ] Brug Camera Control Pro 2 (tilgængelig separat) eller gratis NX Tether-software til at styre kameraet og tage billeder eksternt fra en computer.

Muligheder

Juster uploadindstillinger.

Automatisk upload

Vælg [ ON ] for at markere nye billeder til upload, efterhånden som de tages.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.
 • Videoer vil ikke blive uploadet automatisk, når optagelsen er færdig. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet ( 0 Valg af billeder til upload ).

Slet efter upload

Vælg [ ON ] for at slette billeder fra kameraets hukommelseskort automatisk, når uploaden er fuldført.

 • Filer, der er markeret til overførsel, før du valgte [ TIL ], slettes ikke.
 • Sletningen kan blive suspenderet under nogle kamerafunktioner.

Upload RAW + JPEG som

Når du uploader RAW + JPEG -billeder, skal du vælge, om du vil uploade både NEF ( RAW ) og JPEG filer eller kun JPEG kopien.

 • Når [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen, gælder indstillingen valgt for [ Upload RAW + JPEG as ] kun for billeder, der uploades automatisk ved at vælge [ ON ] for [ Auto upload ].

JPEG + JPEG pladsvalg

Vælg en kildeplads til automatisk upload, når du tager billeder med [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen.

Upload RAW video som

Når du uploader videoer optaget med [ N- RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Video filtype ] i videooptagelsesmenuen, skal du vælge, om du vil uploade både RAW og MP4 filer eller kun MP4 kopien.

Upload mappe

Marker alle billeder i en valgt mappe til upload. Mærkning vil blive anvendt på alle billeder, uanset om de er blevet uploadet tidligere.

Videoer vil ikke blive markeret til upload. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet.

Fravælg alle?

Fjern uploadmarkering fra alle billeder. Upload af billeder med et "upload"-ikon vil øjeblikkeligt blive afsluttet.