Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Opret forbindelse til FTP-server

G -knap U F netværksmenu

Opret forbindelse til FTP-servere via Ethernet eller trådløst LAN.

Netværks indstillinger

Tilføj kameranetværksprofiler. Dette element kan også bruges til at vælge mellem eksisterende netværksprofiler.

Opret profil

Opret nye netværksprofiler ( 0 Trådløst LAN , Ethernet ).

 • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil og oprette forbindelse til det valgte netværk.
 • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 .
Mulighed Beskrivelse
[ Generelt ]
 • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen.
 • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .
[ Trådløs ]

Vis forbindelsesindstillinger for tilslutning til trådløse netværk.

 • Infrastrukturtilstand : Juster indstillinger for forbindelse til et netværk via en router.

  • [ SSID ]: Indtast netværkets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælges automatisk.
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.
  • [ Adgangskode ]: Indtast netværksadgangskoden.
 • Adgangspunkttilstand : Juster indstillinger for direkte trådløs forbindelse til kameraet.

  • [ SSID ]: Vælg kameraets SSID.
  • [ Kanal ]: Vælg [ Auto ] eller [ Manuel ].
  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.
  • [ Adgangskode ]: Hvis en anden indstilling end [ ÅBN ] er valgt for [ Godkendelse/kryptering ], kan dette punkt bruges til at ændre kameraets adgangskode.
[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-indstillinger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

 • [ Opnå automatisk ]: Hvis [ TIL ] er valgt, vil IP-adressen og undernetmasken for forbindelser i infrastrukturtilstand blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering. Vælg [ OFF ] for at indtaste IP-adressen ([ Address ]) og subnetmasken ([ Mask ]) manuelt.
 • [ Gateway ]: Indtast netværkets standardgateway-adresse, hvis det kræves.
 • [ Domain Name Server (DNS) ]: Hvis en DNS er til stede på det samme netværk som FTP-serveren, skal du indtaste dens adresse.
[ FTP ]
 • [ Servertype ]: Vælg FTP-servertypen, og indtast URL eller IP-adresse, destinationsmappe og portnummer. En IP-adresse er påkrævet.
 • [ PASV-tilstand ]: Vælg [ TIL ] for at aktivere PASV-tilstand.
 • [ Anonymt login ]: Vælg [ ON ] for anonymt login. Denne mulighed kan kun bruges med servere, der er konfigureret til anonymt login. Vælg [ OFF ] for at angive et bruger-id og en adgangskode.
 • [ Proxyserver ]: Aktiver denne indstilling efter behov.

Kopi til/fra kort

Del netværksprofiler.

 • Hvis der indsættes to hukommelseskort, vil profilerne blive kopieret til og fra kortet i slot 1.
Mulighed Beskrivelse
[ Kopier profil fra kort ] Kopier profiler fra rodbiblioteket på hukommelseskortet til kameraprofillisten.
[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til hukommelseskortet. Fremhæv en profil, og tryk på J for at kopiere den til hukommelseskortet.

 • Adgangskodebeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Afslut aktuel forbindelse

Afslut forbindelsen til det aktuelle netværk.

Muligheder

Juster uploadindstillinger.

Automatisk upload

Vælg [ ON ] for at markere nye billeder til upload, efterhånden som de tages.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.
 • Videoer vil ikke blive uploadet automatisk, når optagelsen er færdig. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet ( 0 Valg af billeder til upload ).

Slet efter upload

Vælg [ ON ] for at slette billeder fra kameraets hukommelseskort automatisk, når uploaden er fuldført.

 • Filer, der er markeret til overførsel, før du valgte [ TIL ], slettes ikke.
 • Sletningen kan blive suspenderet under nogle kamerafunktioner.

Upload RAW + JPEG som

Når du uploader RAW + JPEG -billeder, skal du vælge, om du vil uploade både NEF ( RAW ) og JPEG filer eller kun JPEG kopien.

 • Når [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen, gælder indstillingen valgt for [ Upload RAW + JPEG as ] kun for billeder, der uploades automatisk ved at vælge [ ON ] for [ Auto upload ].

JPEG + JPEG Slot Valg

Vælg en kildeplads til automatisk upload, når du tager billeder med [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen.

Upload RAW video som

Når du uploader videoer optaget med [ N- RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Video filtype ] i videooptagelsesmenuen, skal du vælge, om du vil uploade både RAW og MP4 filer eller kun MP4 kopien.

Overskriv hvis samme navn

Vælg [ TIL ] for at overskrive filer med duplikerede navne under upload. Vælg [ FRA ] for at tilføje numre til navnene på nyligt uploadede filer efter behov for at forhindre, at eksisterende filer overskrives.

Beskyt hvis markeret til upload

Vælg [ ON ] for automatisk at beskytte filer, der er markeret til upload. Beskyttelsen fjernes, efterhånden som filerne uploades.

Upload markering

Vælg [ ON ] for at tilføje et tidsstempel til billederne på kameraets hukommelseskort, der angiver tidspunktet for upload.

Tidsstemplet kan ses ved hjælp af NX Studio . For mere information, se NX Studio onlinehjælp.

Upload mappe

Marker alle billeder i en valgt mappe til upload. Mærkning vil blive anvendt på alle billeder, uanset om de er blevet uploadet tidligere.

Videoer vil ikke blive markeret til upload. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet.

Fravælg alle?

Fjern uploadmarkering fra alle billeder. Upload af billeder med et "upload"-ikon vil øjeblikkeligt blive afsluttet.

Administrer rodcertifikat

Indlæs eller administrer rodcertifikater, der bruges til forbindelse til FTPS-servere.

 • Kontakt netværksadministratoren for den pågældende FTPS-server for at få oplysninger om anskaffelse af rodcertifikater.
Mulighed Beskrivelse
[ Importer rodcertifikat ]

Importer et rodcertifikat til kameraet fra et hukommelseskort.

 • Certifikatet skal være i kortets rodmappe (øverste).
 • Kameraet kan importere rodcertifikatfiler med navnet "ROOT.CER", "ROOT.CRT" eller "ROOT.PEM".
 • Der kan kun gemmes ét rodcertifikat på kameraet ad gangen. Det eksisterende certifikat overskrives, når et nyt certifikat importeres.
 • Forbindelser etableret ved hjælp af selvsignerede rodcertifikater er muligvis ikke troværdige.
[ Slet rodcertifikat ] Slet det aktuelle rodcertifikat fra kameraet.
[ Se rodcertifikat ] Se kameraets aktuelle rodcertifikat.
[ Tilslut hvis godkendelse mislykkes ] Vælg [ TIL ] for at ignorere visse godkendelsesfejl.