Pielāgotie iestatījumi tiek saglabāti vienā no četrām bankām (bankas no “A” līdz “D”), kuras var atlasīt, izmantojot [ Pielāgoto iestatījumu banka ]. Izmaiņas iestatījumos, kas veiktas, kamēr ir atlasīta viena banka, netiek piemērotas pārējām bankām.

Pielāgoto iestatījumu banku pārdēvēšana

Bankas nosaukumam var pievienot aprakstošu parakstu (“A”, “B”, “C” vai “D”), iezīmējot banku, nospiežot 2 un atlasot [ Pārdēvēt ]. Paraksti var būt līdz 20 rakstzīmēm gari.

Pielāgoto iestatījumu banku kopēšana

Lai izveidotu pielāgotu iestatījumu bankas kopiju, iezīmējiet banku, nospiediet 2 , atlasiet [ Kopēt ] un izvēlieties kopijas adresātu.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot noklusējuma iestatījumus atlasītajai pielāgoto iestatījumu bankai. Lai to izdarītu, iezīmējiet banku un nospiediet O ( Q ); tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Iezīmējiet [ ] un nospiediet J , lai atjaunotu atlasītās bankas noklusējuma iestatījumus.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video