Izvēlieties, vai ekspozīcijas kompensācijai ir nepieciešama poga E

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts (automātiskā atiestatīšana) ]

Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Ar komandu ciparripu atlasītais iestatījums tiek atiestatīts, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Ieslēgts ]

Ekspozīcijas kompensāciju var regulēt, izmantojot tikai komandu ciparripu. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

[ Izslēgts ]

Ekspozīcijas kompensāciju iestata, nospiežot pogu E un griežot komandu ciparripu.

  • Šī opcija darbojas režīmos P , S un A . Vienkārša ekspozīcijas kompensācija nav pieejama režīmā M .

  • Izmantotā komandu skala atšķiras atkarībā no režīma.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video