Izvēlieties, vai papildu zibspuldzes izdala monitora priekšzibspuldzes pirms katra kadra sērijveida fotografēšanas laikā liela vai maza ātruma nepārtrauktās atbrīvošanas režīmā.

Opcija

Apraksts

c

[ Prioritāte kadru virzīšanas ātrumam ]

Zibspuldze izstaro monitora priekšzibspuldzi pirms pirmā kadra katrā secībā un bloķē izvadi pēc izmērītās vērtības atlikušajiem kadriem. Kadru virzīšanas ātrums samazinās mazāk nekā tad, ja ir atlasīta opcija [ Prioritizēt precīzu zibspuldzes vadību ].

  • Sērijveida fotografēšanas laikā uzņemšanas displejā parādīsies FV bloķēšanas ikona ( r ).

q

[ Prioritāte ir precīza zibspuldzes vadība ]

Zibspuldze pirms katra kadra izstaro monitora priekšzibsni un pēc vajadzības pielāgo zibspuldzes jaudu. Atsevišķos gadījumos kadru virzīšanas ātrums var samazināties.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video