Izvēlieties [ ON ], lai tiešraidē priekšskatītu videomateriālu, kas ierakstīts ar [ HLG ] vai [ N-Log ], kas atlasīts video toņu režīmam, taču ņemiet vērā, ka priekšskatījuma krāsas ir vienkāršotas, lai uzlabotu kontrastu.

  • Faktiski ierakstītā materiāla krāsas netiek ietekmētas.

  • Kontrasts tiek uzlabots arī, ja kamerā tiek skatīts HLG vai N-Log materiāls.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video