Bloķējiet ekspozīcijas iestatījumus vai fokusa punkta izvēli.

Opcija

Apraksts

[ Aizvara ātruma fiksators ]

Izvēlieties [ ON ], lai bloķētu aizvara ātrumu tā pašreizējā vērtībā režīmā M.

  • O ikonas parādās uzņemšanas displejā un vadības panelī, kad ir spēkā aizvara ātruma bloķēšana.

[ Apertūras bloķēšana ]

Izvēlieties [ ON ], lai bloķētu diafragmas atvērumu tā pašreizējā vērtībā A un M režīmos.

  • O ikonas parādās uzņemšanas displejā un vadības panelī, kad ir spēkā diafragmas atvēruma bloķēšana.

[ Fokusa punkta bloķēšana ]

Izvēlieties [ ON ], lai bloķētu fokusa punkta izvēli pašlaik atlasītajā fokusa punktā.

  • Fokusa punkta bloķēšana netiek piemērota, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts [ Auto-area AF ].

  • Ja ir atlasīts [ Subject-tracking AF ], fokusa punkts sekos objekta kustībai.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video