Izvēlieties [ ON ], lai režīmā M piekļūtu vairākiem lēnākiem aizvara ātrumiem.

 • Ja ir atlasīts [ OFF ], minimālais aizvara ātrums mainās atkarībā no kadru ātruma, kā norādīts tālāk.

  • 120p: 1/125 s

  • 100p: 1/100 s

  • 60p : 1/60 s

  • 50p : 1/50 s

  • 30p : 1/30 s

  • 25p : 1/25 s

  • 24p : 1/25 s

 • Ja ir atlasīts [ ON ], minimālais aizvara ātrums kadru ātrumam no 60p līdz 24p samazinās līdz 1/4 s . Tie, kas paredzēti 120p un 100p, nemainās.

 • Izvēloties [ ON ] un izvēloties lēnu aizvara ātrumu, tiek novērsta pārāk augsta ISO jutība, uzņemot naksnīgās debesis un citus tumšus objektus.

 • Videoklipos, kas ierakstīti ar lēnu aizvara ātrumu, kad ir atlasīts [ ON ], tiks iekļautas vairākas vienu un to pašu kadru kopijas.

 • Lai samazinātu kameras drebēšanas radīto izplūšanu videoklipos, kas ierakstīti ar lēnu aizvara ātrumu, kamēr ir atlasīts [ ON ], ieteicams kameru uzstādīt uz statīva.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video