Izvēloties [ ON ], pēc pogas atlaišanas var veikt pielāgojumus, kas parasti tiek veikti, turot pogu un pagriežot komandu ciparripu, pagriežot komandu ciparripu. Tas beidzas, kad poga tiek nospiesta vēlreiz, aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei vai beidzas gaidstāves taimera termiņš.

  • [ Atlaidiet pogu, lai izmantotu ciparripu ] attiecas uz E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U un fokusa režīma pogām.

  • [ Atlaidiet pogu, lai izmantotu ciparripu ] attiecas arī uz vadīklām, kurām ir piešķirtas noteiktas lomas, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 [ Pielāgotas vadīklas (uzņemšana) ] vai g2 [ Pielāgotas vadīklas ].

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video