Izvēlieties, cik ilgi monitoram vai skatu meklētājam jābūt ieslēgtam, ja netiek veiktas nekādas darbības.

  • [ Atskaņošana ], [ Izvēlnes ], [ Attēla apskate ] un [ Gaidstāves taimeris ] var izvēlēties dažādus iestatījumus.

  • [ Gaidstāves taimeris ] nosaka, cik ilgi vadības panelis un monitors vai skatu meklētāja displejs paliek ieslēgti pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz pusei. Dažas sekundes pirms gaidstāves taimera beigām monitors un skatu meklētājs kļūst blāvs. Ja ir atlasīts [ 10 s ], taimeris tiks pagarināts līdz 20 sekundēm, kamēr tiek parādīta i izvēlne.

  • Ilgāka izslēgšanas aizkave samazina akumulatora izturību.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video