Video režīma AF izsekošanas jutību var iestatīt uz vērtībām no 1 līdz 7.

  • Izvēlieties [ 7 ] ( Zems ), lai palīdzētu saglabāt fokusu uz sākotnējo objektu.

  • Ja objekts atstāj atlasīto fokusa apgabalu, kad ir atlasīts [ 1 ] ( Augsts ), kamera reaģēs, ātri pārslēdzot fokusu uz jaunu objektu tajā pašā apgabalā.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video