Izvēlieties, vai atsevišķus fokusa punktus var atlasīt “platai” (ainavas) orientācijai, “augstai” (portreta) orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā, un “augstai” orientācijai, kad kamera ir pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

  • Izvēlieties [ Izslēgts ], lai izmantotu vienu un to pašu fokusa punktu neatkarīgi no kameras orientācijas.

Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam

Ainavas (plašā) orientācija

Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā

  • Atlasiet [ Fokusa punkts ], lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta izvēli. Lai iespējotu atsevišķu fokusa punkta un AF apgabala režīma izvēli, izvēlieties [ Fokusa punkta un AF apgabala režīms ].

Kamera pagriezta par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam

Ainavas (plašā) orientācija

Kamera pagriezta par 90° pulksteņrādītāja virzienā

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video