Izvēlieties kadru pārtīšanas ātrumu nepārtrauktiem liela ātruma un nepārtrauktas zema ātruma režīmiem.

Opcija

Apraksts

[ Nepārtraukts liels ātrums ]

Izvēlieties kadru nomaiņas ātrumu nepārtrauktas ātrgaitas atbrīvošanas režīmam no opcijām no [ 20 kadri /s] līdz [ 10 kadri /s].

[ Nepārtraukts lēns ātrums ]

Izvēlieties kadru nomaiņas ātrumu nepārtrauktai zema ātruma atbrīvošanas režīmam no opcijām no [ 10 fps ] līdz [ 1 fps ].

  • Faktiskais kadru nomaiņas ātrums, ja ir atlasīts [ 8 fps ], ir 7,5 kadri sekundē.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video