Uzņemšanas, izvēlnes un/vai atskaņošanas displejos izmantojiet siltākas krāsas ar samazinātu spilgtumu. Tas padara displejus vieglāk apskatāmus, izmantojot redzi, kas ir pielāgota tumšai videi astronomiskās fotografēšanas un tamlīdzīgi laikā.

Opcija

Apraksts

[ Siltas displeja krāsu opcijas ]

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.

  • [ 1. režīms ]: fotografēšanas, izvēlnes un atskaņošanas displejos izmantojiet siltākas krāsas.

  • [ 2. režīms ]: izmantojiet siltākas krāsas izvēlnes displejā. Siltākas krāsas tiek izmantotas arī ikonām un citai informācijai uzņemšanas un atskaņošanas displejos, bet ne skatam caur objektīvu vai pašu attēlu saturam.

  • [ Izslēgts ]: netiek izmantotas siltas krāsas.

[ Siltu krāsu displeja spilgtums ]

Nospiediet 1 vai 3 , lai pielāgotu silto krāsu displeja spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, un zemākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video